Stockholm Medical Cannabis Conference

3 röda delstater lämnar in underskrifter för att få cannabisinitiativ på valsedlar i november

I tre traditionellt konservativa delstater har kampanjer för att legalisera användning av marijuana eller medicinsk cannabis lämnat in underskrifter till valmyndigheterna, vilket är ett förberedande steg för att väljarna ska kunna se sådana initiativ på sina valsedlar.

Om underskrifterna i varje delstat blir godkända:

  • Väljarna i Arkansas kan komma att besluta om att utöka delstatens program för medicinsk marijuana.
  • Väljarna i Nebraska kan välja att legalisera medicinsk marijuana i en av de få delstater som inte har någon laglig tillgång.
  • Väljarna i North Dakota kan besluta om att legalisera försäljning av marijuana så snart som 2025.

Utökning av medicinsk marijuana i Arkansas

I Arkansas, där medicinsk marijuana är tillgänglig – dock under betydande restriktioner som begränsar affärsmöjligheter – kan väljarna överväga en utökning som skulle tillåta läkare att rekommendera drogen till ”vilken patient som helst som de tror kommer att gynnas,” enligt National Organization for the Reform of Marijuana Laws.

I den delstaten har intressegruppen Arkansans for Patient Access lämnat in 114 000 underskrifter från registrerade väljare. Enligt delstatens lag krävs 90 704 underskrifter för att ett initiativ ska kvalificera sig för valsedeln.

Det kan ta veckor för valarbetare att gå igenom underskrifterna, rapporterade TV-stationen KTHV i Little Rock. Enligt Arkansas lag är de skyldiga att göra detta inom 30 dagar.

Legalisering av medicinsk marijuana i Nebraska

Nebraskans for Medical Marijuana står bakom två petition som syftar till att legalisera medicinsk cannabis i delstaten – en legaliserar tillgången; den andra sätter upp regler för verksamheten.

Kommittén har lämnat in mer än 114 000 underskrifter, vilket är väl över de 86 500 som krävs, rapporterade Nebraska Examiner.

I början av juni saknade kampanjen 30 000 underskrifter för att uppnå kravet.

Två tidigare försök att få initiativ för medicinsk marijuana på Nebraskas valsedel har misslyckats:

  • År 2020 förklarade en domare att det föreslagna måttet var olagligt.
  • År 2022 misslyckades insamlingen av underskrifter.

Legalisering av vuxenanvändning i North Dakota

I North Dakota står befintliga medicinska marijuanadispensärer bakom en kampanjkommitté kallad New Economic Frontier som har lämnat in mer än 22 000 underskrifter, rapporterade Associated Press.

Kampanjfinansieringsdokument visar att licensinnehavare av medicinsk marijuana, Pure Dakota, och marijuanaföretaget Curaleaf Holdings har bidragit med mer än 226 000 dollar till initiativet.

Om initiativet för rekreationscannabis når valsedeln och godkänns av väljarna, skulle försäljning av marijuana starta senast 2025 och invånare i North Dakota som är 21 år och äldre skulle kunna inneha upp till 1 uns marijuana.

Originalartikeln