Stockholm Medical Cannabis Conference

Annonsera på cannabisifokus.se

Vi hjälper Dig att marknadsföra ditt företag och era produkter/ tjänster. Genom annonsering hos oss når ni ut till +50 000 cannabis intresserade ”kunder”. Kontakta annonsavdelningen för skräddarsydd annonskampanj.

För att annonsera hos oss kan ni välja mellan 2 olika paket ”Standard” eller ”Premium” enligt utseendeplan nedan vilka båda kraftfullt synliggör era annonser till en mängd läsare samt innehåller länk till av er önskad mottagare som er hemsida etc.

Standard

I Standard ingår:

På nyhetssajten Cannabis i Fokus sidobanner på både frontpage och artikelsidorna med 20% visningsfrekvens av beräknat ca 120 000 visningar/månad. Det ger er annons 30 000 unika visningar.

I digitala Magazine Cannabis i Fokus sidobanner på artikelsidorna med 20% visningsfrekvens. Går ut digitalt till +50 000 prenumeranter varje månad.

Storlek på annonsoriginalet är inom ramen 800px x 300px och 800px x 800px i filformatet JPG.

Länk i annonsen till av er önskad mottagare ingår.

Pris 4.900:-/månad

Premium

I Premium ingår:

På nyhetssajten Cannabis i Fokus frontpage Leaderboardannons (toppannons) med 20% visningsfrekvens. Storlek på annonsoriginalet är 1200px x 320px i filformatet JPG.

Större annons på artikelsidorna tydligt synliggjord mellan artikeltexterna med 20% visningsfrekvens. Storlek på annonsoriginal 1200px x 1000px i filformatet JPG.

Frontpage och artikelsidoannonserna ger er 30 000 unika visningar av beräknat ca 120 000 visningar/månad.

I digitala Magazine Cannabis i Fokus frontpage fast annons 100% visningsfrekvens. Storlek på annonsoriginal mellan 1200px x 320px och 1200px x 1000px.

I digitala Magazine Cannabis i Fokus artikelsidor större annons mellan artiklarna med 20% visningsfrekvens. Storlek på annonsoriginal 1200px x 1000px i filformatet JPG.

Magazine ges ut digitalt till +50 000 prenumeranter varje månad.

Länk i annonsen till av er önskad mottagare ingår.

Pris 6.900:-/månad

Börja din marknadsföring och annonskampanj hos oss redan idag!

Kontakta annonsavdelningen.

ÖVRIGA VILLKOR

  • Alla priser är exklusive moms och eventuell reklamskatt.
  • Betalningsvillkor 10 dgr netto.
  • Annons publiceras snarast efter fullföljd betalning.
  • Annonsen är en löpande prenumeration med 1 månads minsta publiceringsperiod och med en för båda parter ömsesidig uppsägningstid på 2 veckor.
  • Under prenumerationen ingår fria uppdateringar av annonsutseendet.
  • Annonsören står för skapandet av annonsutseendet.

Vid mottagande av er order kommer vi skicka er en orderbekräftelse så ni tydligt kan se vad ni beställt och verifiera detta innan vi fakturerar. Så fort vi fått en fil från er med önskat annonsutseende och betalning för detta kommer annonsen att publiceras på nyhetssajten samt i första nästkommande nummer av Magazine.


Tidskriften Cannabis i Fokus förbehåller sig rättigheten att avböja annonsörer som är verksamma inom spel, casinoverksamhet, tobak, alkoholrelaterad verksamhet eller andra områden som inte främjar hälsa, välmående, miljö, frihet och mänskliga rättigheter.

Del av överskott av verksamheten går till ideella och politiska organisationer som verkar för medicinsk cannabis.