Stockholm Medical Cannabis Conference

Cannabisbruket i Sverige flera gånger högre än vad nykterhetslobbyn trodde

”Bruket är lågt i Sverige” brukar det låta från förbudsivrarna. Men ny forskning petar hål på lögnen. Ännu en gång har vi underskattat den svenska cannabismarknaden. Det är ämnet för denna veckas krönika av Christian Engström.

Bruket av cannabis bland unga vuxna i Sverige är flera gånger högre än man tidigare trott. Det visar en ny studie gjord av forskare på Karolinska Institutet. Därmed faller nykterhetslobbyns argument att den svenska narkotikapolitiken skulle vara lyckad eftersom den åtminstone har lett till lågt bruk av cannabis. Kvar blir bara att vi har högst narkotikadödlighet och flest gängskjutningar i hela EU.

Grunden för både de gamla låga uppskattningarna och de nya högre är enkätundersökningar, där slumpvis utvalda personer får svara på om de rökt cannabis. Problemet med den typen av undersökningar är att många som använder cannabis inte har någon lust att erkänna det, eftersom det är brottsligt och förenat med socialt stigma.

Annons

Därför blir det en underrapportering i traditionellt utförda enkätundersökningar. Det gör att bruket ser ut att ligga på en lägre nivå än vad som faktiskt är sant. Men hittills har ingen haft något riktigt grepp om hur stor den underrapporteringen är.

Studien från Karolinska Institutet är designad för att ge ett svar på den frågan. Man har gjort två olika enkätundersökningar under samma tid på samma befolkningsgrupp, unga vuxna mellan 18 och 29 år.

Den ena enkätundersökningen var utformad på traditionellt sätt, där man helt enkelt ställer frågan om intervjupersonen har rökt cannabis, och hur länge det var sedan den senaste gången. Då fick man fram siffror på bruket som ligger nära de siffror som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, brukar få när de gör den typen av undersökningar.

Men i den andra enkätundersökningen frågade man istället på ett indirekt sätt, så att det går att räkna ut hur stor andel av de tillfrågade som har rökt på, utan att någon enskild intervjuperson behöver erkänna att just hen har begått den brottsliga handlingen. Exakt hur det går till är ganska tekniskt, men det beskrivs i forskningsrapporten.

Det intressanta är att den indirekta metoden visar på ett flera gånger högre bruk än den traditionella metoden.

Aftonbladet skriver under rubriken Ungas gräsrökande ”kraftigt underskattat”:

Resultaten visar enligt forskarna på ett två till tre gånger högre självrapporterat cannabisbruk med den indirekta metoden.

I den indirekta enkäten uppgav 43 procent av de svarande att de brukat cannabis någon gång, jämfört med 27 procent i den traditionella.

Andelen som brukat cannabis de senaste året var 19 jämfört med 10 procent, och andelen som brukat cannabis den senaste månaden var 13 jämfört med 4 procent.

”Vi drar slutsatsen att cannabisbruket bland unga vuxna i Sverige är kraftigt underskattat i traditionella enkäter”, skriver forskarna avslutningsvis.

Att cannabisbruket har varit underskattat stämmer också med siffror från andra källor. Länge uppskattade CAN att den totala cannabismarknaden i Sverige var värd 1-3 miljarder kronor om året. Men så kom polisens framgångsrika Encrochat-utredning, där polisen lyckades få tillgång till krypterade chattar som användes av kriminella. Det ledde till att polisen insåg att det säljs mycket mer narkotika i Sverige än de hade trott, och att den totala cannabismarknaden snarare ligger runt 10 miljarder än 1 miljard.

Det som polisen kom fram till då, att vi hade underskattat den svenska narkotikamarknadens storlek grovt, får nu stöd av enkätstudien från Karolinska Institutet.

Narkotikaforskaren Björn Johnson har inte varit med och tagit fram den här studien, men han finner den mycket intressant. Han twittrade:

Politiker och andra som försvarar svensk narkotikapolitik hänvisar alltid till de låga uppskattningarna av cannabisbruk bland unga som ”bevis” för att politiken är framgångsrik. En ny studie visar att de siffrorna med all sannolikhet inte stämmer.

I studien, som använt en ”indirekt” enkätmetod och jämfört med traditionella enkäter, är bruket 2-3 gånger högre med den indirekta metoden. Prevalensen av unga vuxna som brukat cannabis någon gång låg på 43% istället för 27%. Bruk senaste året 19% istället för 10%.

Senaste månaden var bruket 13% istället för 4%. Enorm skillnad! ”We conclude that the prevalence of cannabis use among young adults in Sweden is severely underestimated in traditional surveys”, skriver forskarna.

Min slutsats: Vi kan nog skrota de gamla skolundersökningarna. Varför göra dem om de inte ger i närheten av tillförlitliga resultat?

Det ska bli intressant att se om socialminister Jakob Forssmed (KD) kommer kommentera de nya siffrorna. Han har hittills försvarat den nuvarande svenska narkotikapolitiken med argumentet att bruket av cannabis i Sverige är lågt. Men om det nu visar sig att inte ens det stämmer, är det då självklart att vi måste hålla fast vid den narkotikapolitik som varje år stoppar 10 miljarder kronor rakt i de gängkriminellas fickor?

Skulle vi inte åtminstone kunna tillsätta den utredning om narkotikapolitikens effekter som bland annat Folkhälsomyndigheten har bett om, men som Jakob Forssmed hittills har sagt nej till?