Stockholm Medical Cannabis Conference

Carlsberg Siktar På Cannabis!

$4,3 miljarder i läsk: Carlsberg förvärvar Britvic i ett djärvt drag mitt i tillväxten av cannabisindustrin

Carlsbergs senaste förvärv av Britvic för 4,3 miljarder dollar, känt för Robinsons squash och J20, markerar en strategisk omställning för den danska bryggerijätten. Affären kommer att skapa en ny enhet, Carlsberg Britvic, för att stärka sin närvaro i Storbritannien och Västeuropa. Efter att en tidigare lägre bud avvisats kommer Britvic-investerare att få £13,15 per aktie.

Navigering i en förändrad marknad

Draget kommer i en tid då Carlsberg navigerar på en marknad där yngre konsumenter är mindre benägna att välja alkohol.

Diversifieringen till alkoholfria drycker kan tolkas som en proaktiv åtgärd för att fånga tillväxt i flera dryckessektorer. Britvics starka finansiella prestation, med en intäktsökning på 6,3% till £502,9 miljoner för kvartalet som slutade den 30 juni, understryker dess marknadsstyrka.

Stärka partnerskap och portfölj

Carlsbergs förvärv inkluderar också Britvics exklusiva licens med PepsiCo för att producera och sälja varumärken som Pepsi, 7Up och Lipton iste i Storbritannien.

Detta partnerskap med PepsiCo förväntas expandera, vilket effektiviserar flaskningsoperationer över hela Europa. Samtidigt köper Carlsberg Marston’s 40% andel i deras brittiska bryggerisamarbete för £206 miljoner, vilket indikerar att öl fortfarande är centralt i deras portfölj.

Finansiella och strategiska implikationer

Den strategiska betydelsen av detta förvärv understryks av de betydande kostnadseffektiviseringar som förväntas – £100 miljoner årligen. Carlsbergs VD, Jacob Aarup-Andersen, betonade den förväntade värdeökningen från år tre av avtalet. ”Det handlar om att skapa långsiktigt aktieägarvärde,” sade han.

En reaktion på tillväxten av cannabisindustrin?

I kontexten av den bredare dryckesmarknaden kan Carlsbergs diversifiering ses som ett svar på den snabba tillväxten inom cannabisindustrin.

Enligt Beacon Securities förväntas cannabisindustrins EBITDA årliga tillväxttakt (CAGR) från 2023 till 2025 vara 65% för kanadensiska producenter och 42% för amerikanska operatörer, vilket överträffar alkoholsektorns 6% CAGR.

Detta antyder en potentiell marknadsundervärdering, vilket presenterar investeringsmöjligheter i cannabis över traditionella dryckesindustrier.

Förändrade konsumtionsmönster

En studie från 2024 i tidskriften Society for the Study of Addiction visar att daglig konsumtion av cannabis för första gången har överträffat daglig alkoholkonsumtion i USA. Denna förändring, som har varit 40 år i vardande, sammanfaller med den växande legaliseringen och mainstreamacceptansen av marijuana i nästan hälften av USAdelstater.

Enligt studien har per capita-raten för daglig cannabiskonsumtion ökat nästan 15 gånger sedan 1992. År 2022 rapporterade uppskattningsvis 17,7 miljoner amerikaner att de använde marijuana dagligen eller nästan dagligen, jämfört med 14,7 miljoner dagliga eller nästan dagliga alkoholdrickare.

Denna betydande förändring i konsumtionsmönster antyder en bredare trend mot cannabisbruk, särskilt när allmän acceptans och lagreformer fortsätter att utvecklas.

När Carlsberg söker diversifiering återstår att se om detta förvärv markerar en engångshändelse eller en bredare trend bland alkoholproducenter för att minska marknadsandelsförlusten till den snabbt växande cannabisindustrin.

Originalartikeln