Stockholm Medical Cannabis Conference

Debatt: Vikberg argumenterar för en legalisering utan att förstå det själv

Jessica Vikberg, ordförande hos lobbyorganisationen Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS),  talar om utebliven sjukvård, dödliga överdoser och polisens resurser. Samtidigt har RNS i årtionden kämpat mot bevisat skademinskande åtgärder inom sjukvården, som sprutbyte och brukarrum, där man kan ta sitt rusmedel under övervakade former för att minska dödligheten, skriver narkotikapolitiska debattören Johan Svensson:

Att kritisera bruket av illegala rusmedel genom att betona effekter vi ser på grund av kriminaliseringen är löjligt och hör inte hemma i en seriös debatt. Om Vikberg på riktigt vill skydda kvinnor från effekterna av att köpa och bruka illegala rusmedel rekommenderar jag att hon börjar där.

Läs debattartikeln hos GP