Stockholm Medical Cannabis Conference

EU:s nya narkotikamyndighet EUDA slår upp portarna

I veckan öppnade Europeiska unionens narkotikamyndighet EUDA. Den ska syssla med att ta fram statistik och faktaunderlag rörande narkotikasituationen i Europa. Nu när Tysklands legalisering av cannabis har gjort att EU kommer engagera sig i narkotikapolitiken, kan EUDA bli en viktig och intressant aktör.

Den nya narkotikamyndigheten är i ärlighetens namn inte helt ny. Tidigare fanns redan EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Det som hände den 2 juli är att EMCDDA byter namn till EUDA, EU Drugs Agency, och får ett utökat mandat. Huvudkontoret kommer ligga kvar där det ligger i Lissabon.

EUDA kommer fortsätta publicera den årliga European Drug Report, som EMCDDA har gjort under många år. Den bygger på uppgifter som samlas in från medlemsstaterna, och brukar innehålla en hel del intressanta data.

En ny uppgift för EUDA är att de ska inrätta ett europeiskt system för drogvarningar. Då och då dyker det upp droger på den kriminella marknaden som är för starka eller kontaminerade, så att de blir livsfarliga. Att snabbt få ut varningar kan rädda liv på brukare.

Olika system för drogvarningar finns redan i flera länder. Stockholms Brukarförenings facebooksida Drogvarningar är ett svenskt exempel. Det är de erfarenheterna EUDA kommer att bygga vidare på. Man ska inrätta ett nätverk av laboratorier för att upptäcka droger som man behöver varna för, och sätta upp system för att få länder att dela information på ett smidigare sätt.

Det återstår att se när och hur EUDA:s system kommer på plats, och hur bra det kommer att fungera i praktiken jämfört med system som redan finns. Men drogvarningssystem är i grunden någonting bra, så det är bra att den nya EU-myndigheten har det som en del av sitt uppdrag.

Men samtidigt ska man komma ihåg den underliggande orsaken till att narkotikabrukare löper risken att dö eller skadas av livsfarligt fulknark. Det är att politikerna har bestämt att all narkotika, inklusive cannabis, bara får säljas av kriminella. 

Hade försäljningen skötts av apotek eller systembolag skulle det funnits mekanismer för att säkerställa kvalitet och säkerhet i hela produktionskedjan. Då skulle brukare slippa löpa den här extra risken, förutom de risker som kan finnas med drogen i sig. Kriminella gäng bryr sig inte om kvalitetskontroller och produktsäkerhet.

Det område där EUDA kan tillföra allra mest för att minska narkotikadödligheten i EU är om de kan bli en katalysator för en översyn av hela den nuvarande narkotikapolitiken. I och med att Tyskland har tagit det första steget mot legalisering av cannabis har frågan hamnat på EU:s bord. Vi kan förvänta oss att beslutsmaskineriet i Bryssel kommer bli en viktig spelare när Europa tar ut en ny kurs i narkotikapolitiken.

Då är det bra om den nya kursen är baserad på fakta och evidens. Därför är det mycket välkommet att EUDA får utökade resurser och mandat att ta fram just fakta och evidens.

Låt oss hoppas att det leder till att europeiska politiker – inklusive de svenska – äntligen vågar ta av sig skygglapparna, och undersöka hur vi kan förändra narkotikapolitiken för att både rädda liv och minska de kriminella gängens inkomster.

Länkar: