Stockholm Medical Cannabis Conference

Genom en närståendes ögon – Medicinsk cannabis

Vi har fått möjligheten att få höra ett flertal patientberättelser där personer som använder medicinsk cannabis berättar om sina liv, men hur ser det ut från en anhörigs perspektiv?  William, vars fru använder medicinsk cannabis, berättar om hur det var att se hennes resa från hans ögon.

I Sverige idag så möts användningen av medicinsk cannabis fortfarande med ett stort motstånd och stigmatisering. William vars fru använder medicinsk cannabis delar nu med sig av sin resa om hur det förändrade deras liv. Från en vardag präglad av smärta och mediciner till en ny verklighet där Felicia, hans fru, använder cannabis för att lindra sina plågor.

Innan Felicia började använda medicinsk cannabis var deras vardag en utmaning. Hennes resa till välmående kan du läsa om här. William beskriver det som dagar av fysisk och psykisk påfrestning, där sömnen var en lyx och smärtan en konstant följeslagare. ”Hennes kramper gjorde det väldigt svårt för henne att sova” berättar William.

Annons

Att se sin älskade i smärta var en plågsam upplevelse för William. Han beskriver känslan av maktlöshet och hur det var svårt att veta hur man skulle hjälpa till. ”Man visste inte riktigt vad man skulle göra. Det är jobbigt att se på och känna att man är så maktlös ,” delar han.

Innan medicinsk cannabis kom in i bilden, hade William liksom många andra en fördomsfull syn på cannabis. Han betraktade det som tung narkotika och var emot användning av det. ”Det var inget man skulle komma i närheten av och något man då jämförde var likadant som heroin” säger William om sin tidigare inställning till cannabis.

När medicinsk cannabis blev ett alternativ för Felicia och förändrade deras liv, stötte William på fördomar och utmaningar från omgivningen. Vänner och bekanta reagerade olika, och vissa tog avstånd på grund av de fördomar de hade. ”Stämningen blev konstig hos vissa, kanske gamla fördomar som inte hade försvunnit,” reflekterar William.

William delar några ögonblick som tydligt illustrerar fördelarna med medicinsk cannabis för Felicia. Ett minnesvärt tillfälle var när de kunde göra en promenad på ett berg, något som var otänkbart tidigare. En annan positiv upplevelse var deras smekmånad i Abisko nationalpark, där de kunde vandra och sova i tält, trots Felicias tidigare begränsningar.

”Att kunna gå upp i bergen och stanna där i flera dagar var något helt otroligt.” Det var kämpigt, men det var värt det. Hon hade verkligen kommit tillbaka, både kroppsligt och psykiskt,” delar William om den minnesvärda tiden i Abisko.

“Jag har sett hur cannabis har förändrat ett liv med egna ögon”

William betonar vikten av att vara öppen för förändring och uppmanar till att söka information om medicinsk cannabis innan man bildar en åsikt. Han reflekterar också över Sveriges nuvarande politik kring medicinsk cannabis och jämför det med framstegen i andra länder.

Williams berättelse om livet med medicinsk cannabis kastar ljus över de verkliga förändringar som denna form av behandling kan föra med sig. Det är en resa från smärta och maktlöshet till hopp och möjligheter, och det är en historia som behöver höras för att bryta ned stigman kring medicinsk cannabis i Sverige.