Hur skulle jag beskriva Sativex?

Hur skulle jag beskriva Sativex? Man blir inte påtagligt påverkad, men får ändå en smärtlindrande effekt. Motsvarande effekt uppnås av till exempel Tramadol, men vid långt högre påverkansgrad, det vill säga onykterhet.

Sativex är med andra ord, inte helt oväntat, att föredra framför opiatbehandling – även om sådan också har sin plats. Opiater kan användas vid allvarligare fall, som exempelvis färsk skada eller tidig post-op, då det primära syftet är att sänka medvetandegraden hos patienten, subjektivt förkorta lidandet och linda in det problematiska i bomull.

Annons
smoketower 420

På ren svenska: när man behöver bli ”fucked up” under några dagar, exempelvis under den första läketiden eller när tillståndet kräver att man tar det lugnt.

Vid kronisk värk är Sativex överlägset! Jag hade önskat lite mera effekt, eftersom jag tror att det hade hjälpt mer mot smärtan. Det som glädjer mig är den graden av nykterhet som ändå kan bibehållas samtidigt som det ger effekt mot smärta.

Sativex ger lindring redan vid första dosen, utan att man blivit påverkad på ett vis som gör att man inte borde köra bil. Jag kan ta upp till 12 doser på en dag, så man har ju rätt mycket spelrum – egentligen mycket mer än maxdosen, eftersom ingen någonsin har dött i en överdos av cannabis.

”…the dose of THC which kills 50 per cent of animals (LD50) when administered intravenously is 40 mg/kg in the rat but 130 mg/kg in the dog and monkey …”

”Extrapolation from the animal evidence suggests that the lethal human dose of THC is at least as high as, and probably higher than, that observed in the monkey. If this is so, then the toxic dose of THC in a 65 kg adult would be 8.45 kg.”

Källa: Australian Government | Department of Health

En förpackning Sativex innehåller motsvarande 30 gram organisk cannabis, men biotillgängligheten är bara 1/6.66. Vid ett bra oralt intag får man alltså bara ut runt motsvarande 5 gram – för ett pris på 3 500 kr. Motsvarande pris på gatan hade varit max 600 kr.

Författare