Stockholm Medical Cannabis Conference

Legalisera cannabis – en introduktion

I hela västvärlden förändras narkotikapolitiken i riktning mot avkriminalisering och legalisering. Sverige har allt att vinna på att bli en del av den förändringen, för att bekämpa den skenande och systemhotande gängbrottsligheten som plågar vårt land. Här är en ompostning av Cannabis i Fokus’ introduktion till ämnet och förslag på väg framåt.

Jag har satt ihop en skrift med titeln ”Legalisera cannabis – en introduktion”. Finns att läsa/ladda ner här. Läs och sprid den gärna!

Som titeln säger är den tänkt att fungera som en introduktion för den som vill delta i debatten om den svenska narkotikapolitiken. Den innehåller ett konkret förslag på hur vi bör avkriminalisera och legalisera:

  • Avkriminalisera brukarna av all narkotika. Bruk, innehav och odling av rimliga mängder för eget bruk ska inte straffas. Det räddar liv och sparar polisresurser.
  • Legalisera cannabis så att det kan säljas under reglerade former, till exempel på Systembolaget. Det tar bort ett antal miljarder av gängens inkomster.

Skriften är en sammanställning av sju stycken krönikor som tidigare har publicerats här på Cannabis i Fokus. Min förhoppning är förstås att politiker och debattörer ska ta sig tiden att läsa den innan de ger sig in i debatten. De behöver inte hålla med, men de får väldigt gärna läsa den. Då kan den fortsatta diskussionen ske på en högre och mer givande nivå.

Krönikorna som ingår i skriften är:

1. Kriminaliseringen av narkotika är ett enormt – och misslyckat – socialt experiment

Experimentet med att försöka utrota narkotikan med poliser och straff har misslyckats fullständigt. Istället för ett narkotikafritt samhälle har vi fått EU:s högsta narkotikadödlighet och dagliga skjutningar mellan rivaliserande kriminella gäng. Det är en direkt följd av dagens katastrofala narkotikapolitik.

2. Avkriminalisering och legalisering – vad är vad och varför?

Avkriminalisering av alla droger betyder att polisen slutar jaga vanliga brukare. Legalisering av cannabis betyder att det får säljas lagligt under reglerade former, till exempel på Systembolaget. Sverige behöver göra bägge reformerna.

3. Avkriminalisera narkotikabruk på rätt sätt

Avkriminalisering av narkotikabrukarna räddar liv och spar polisresurser. Rätt gjort betyder det att vi avkriminaliserar brukarna av alla droger, även de tyngsta, så att de vågar söka hjälp om de behöver det. Bygg ut beroendevården, tillåt innehav och odling för eget bruk, och rensa straffregistret från domar som bara rör eget innehav och bruk.

4. Legalisera cannabis på rätt sätt

Legalisering av cannabis tar bort gängens basinkomst. Det kommer inte ta bort alla inkomster från gängen, men det är en början. För att reformen ska bli så bra som möjligt ska vi lära av erfarenheter från Kanada och USA. Det ska vara billigare än olagligt, även starka sorter ska finnas, 20 års åldersgräns, ingen ransonering, många försäljningsställen, måttfull reklam, tydliga varudeklarationer och rimligt enkelt för leverantörer. Då kan legaliseringen få stor effekt på gängens inkomster snabbt.

5. Avkriminalisera hemodling av cannabis som ett första steg

Om vi ska lyckas bryta nyrekryteringen till gängen måste vi slå mot deras inkomster. En åtgärd som vi kan genomföra mycket snabbt är att avkriminalisera hemodling av cannabis för eget bruk. Det är antagligen inte riktigt lika effektivt som en legalisering, men det skulle vara ett rejält första steg i rätt riktning. Och det kan börja ta pengar från gängen redan ett par månader efter att lagändringen är klubbad.

6. Avkriminalisering av narkotikabruk räddar liv i Portugal

Sverige har EU:s högsta narkotikadödlighet, medan Portugal har bland EU:s lägsta. Medan Sverige är det EU-land som straffar flest brukare i förhållande till befolkningen gick Portugal motsatt väg för 20 år sedan. Man valde då att avkriminalisera brukarna och satsa på vård istället för straff. Den svenska politiken har lett till att vår narkotikadödlighet är bortåt tio gånger högre än Portugals. Men nykterhetslobbyisterna vill för allt i världen inte att vi lär av Portugals framgångar, och har hittat listiga formuleringar för att kunna avfärda exemplet Portugal.

7. Kanadas legalisering av cannabis har halverat de kriminellas intäkter

Sedan Kanada legaliserade 2018 har de kriminellas intäkter från cannabis mer än halverats. Det är en fantastisk framgång i kampen mot den organiserade brottsligheten. I Sverige gör nykterhetslobbyisterna vad de kan för att prata bort den kanadensiska framgången och blanda bort korten, men statistiken från Kanada talar sitt tydliga språk. Legaliseringen har fungerat, och genom att lära av Kanadas erfarenheter kan vi få den att fungera ännu bättre hos oss.

Naturligtvis finns det mycket mer man kan säga om Sveriges narkotikapolitik, och skriften innehåller också rikligt med länkar. Men förhoppningsvis kan skriften i sig tjäna som en introduktion till ämnet.

Läs pdf ”Legalisera cannabis – en introduktion”

Och sprid den gärna vidare. Sharing is Caring!