Stockholm Medical Cannabis Conference

Legalisering av cannabis fungerar för att minska den kriminella sektorn

Både den europeiska och den amerikanska kontinenten är snart helt legaliserade när det kommer till cannabis. Christian Engström skriver om just den svarta marknaden och dess utveckling i Kanada. ”Vi vet att cannabisförsäljningen ger flera miljarder till de kriminella varje år. Låt de pengarna hamna i statskassan istället.” Skriver han i sin text.

När Kanada legaliserade cannabis 2018 gjorde de det mesta fel. Den lagliga cannabisen var för dyr, av för dålig kvalitet och tillgänglig på för få försäljningsställen. Men ändå börjde de kriminellas intäkter från cannabis falla direkt, och har fortsatt att sjunka. Idag, tre år senare, är de kriminellas marknadsandel nere på 40%, att jämföra med 90% illegalt före legaliseringen.

Twittersignaturen Skum Tomte uppdaterar regelbundet ett diagram över hur många miljarder kanadensiska dollar som går till laglig respektive olaglig cannabis. Själva datat kommer från Statistics Canada, alltså Kanadas motsvarighet till Statistiska Centralbyrån.

Annons

Som alltid när det gäller att uppskatta olaglig verksamhet finns det säkert en hel del osäkerhet i de siffrorna. Men man kan ändå utgå från att Kanadas SCB är en neutral part, och har gjort så gott de har kunnat när de har tagit fram den här officiella statistiken. Det här är den bästa uppskattningen som går att få tag på, helt enkelt.

Statistiken visar utan skuggan av ett tvivel att legaliseringen har varit mycket framgångsrik när det gäller att minska de kriminellas intäkter.

–Men 40% av pengarna går ju fortfarande till de kriminella, kanske någon invänder. Det är i och för sig sant. Men det var 90% innan legaliseringen. De kriminella har alltså tappat mer än hälften av intäkterna från cannabismarknaden.

När ledde Sveriges restriktiva narkotikapolitik till att de kriminella tappade halva narkotikamarknaden? Den frågan är lätt att svara på, för det har aldrig hänt. Trots att vi i mer än 40 år har lagt allt större resurser på att uppnå det narkotikafria samhället, finns narkotikan kvar och har bara blivit mer tillgänglig. Någon varaktig halvering har vi aldrig varit i närheten av.

Lika dåligt har det gått för alla andra länder som försökt utrota narkotikan med poliser. Vare sig man har riktat in sig på utbudet och jagat langare, eller på efterfrågan och jagat brukare, har det visat sig med all tydlighet att det inte har fungerat. Istället har kriminaliseringen gjort att miljardvinsterna från narkotikan hamnat just hos kriminella, som har narkotikapengarna som sin basinkomst.

Det som lockar unga killar i förorterna till gängen är drömmen om snabba pengar. Det mesta av de pengarna kommer från narkotikaförsäljning. Det är pengarna som gör att nyrekryteringen aldrig upphör, vilket gör polisens arbete tämligen hopplöst. För varje gängkriminell de spärrar in finns det gott om andra killar som gärna tar hans plats.

I Sverige är situationen nu akut, med gängskjutningar varje dag och gängmord varje vecka. Vi behöver göra någonting radikalt åt gangsterbrottligheten, inte bara fortsätta med mer av samma eller att säga ”oacceptabelt”.

Vi vet att cannabisförsäljningen ger flera miljarder till de kriminella varje år. Låt de pengarna hamna i statskassan istället. Legalisera och reglera försäljningen av cannabis, till exempel på Systembolaget.

Kanada visar att legalisering fungerar för att minska pengaströmmen till den kriminella sektorn. Låt oss ta inspiration från dem och inleda processen med att så snabbt som möjligt legalisera cannabis. Och låt oss samtidigt lära oss av de nybörjarmisstag som Kanada gjorde, och undvika att göra om dem. Då kan vi strypa pengakranen till gängen ännu snabbare och effektivare än vad Kanada har lyckats med.

En legalisering av cannabis kommer självklart inte lösa alla problem med gängkriminaliteten. Många andra åtgärder kommer behövas också, inklusive fler poliser och hårdare straff för vissa brott. Men att legalisera cannabis är en konkret åtgärd som vi kan genomföra ganska snabbt, och som i så fall skulle bli ett hårt slag mot gängens ekonomi.

Kanada visar att det är möjligt, och att det fungerar utmärkt bra. Legalisera cannabis och ta pengarna från gängen!