Stockholm Medical Cannabis Conference

Lounger Klarar Inte Kraven!

Nevada bedömer att 60% av cannabis social equity lounge-sökande är obehöriga

Nevada Cannabis Compliance Board (CCB) har meddelat att sex av tio sökande till social equity consumption lounge-licenser inte har gått vidare till nästa steg i processen.

De sex sökande, som valdes ut genom en slumpmässig datorlottning 2022, informerades om att de inte uppfyller bostadskriterierna och kommer därför inte att gå vidare i processen, rapporterade The Nevada Independent.

De sex obehöriga sökandena är:

  • City Lights Production, oinkorporerade Clark County.
  • GGCPA SE, Nye County.
  • GGGCPA SE 3, oinkorporerade Clark County.
  • Lyxe Consulting, Las Vegas.
  • NV Cloud 420 Lounge, Las Vegas.
  • Royal Tree TLC, Las Vegas.

Kravet för social equity-licenser innefattar ”bostad i ett område som är betydligt påverkat av fattigdom och höga arrestationsnivåer,” enligt ett pressmeddelande från CCB.

Enligt The Nevada Independent kommer dock fyra social equity-sökande från Las Vegas att gå vidare i licensieringsprocessen för konsumtionslounge:

  • Greenwood Investment Group.
  • MedSnSin.
  • N&D Enterprises.
  • Sunflower Compassionate Co.

Trettiotalet sökande deltog i den ursprungliga poolen för social equity-licenser 2022, och den 30 november samma år valde en dator slumpmässigt ut tio ansökningar för granskning.

CCB meddelade också att de planerar att återbetala ansökningsavgiften på 2 500 dollar för de sökande som inte går vidare i licensieringsprocessen.

Dessutom kontaktar CCB åtta sökande som uppfyller bostadskravet men inte valdes ut i den slumpmässiga dragningen 2022 för att ta reda på om de vill delta i en andra dragning för att ersätta de sex företag som bedömts obehöriga.

CCB utfärdade i februari den första licensen till en cannabis konsumtionslounge till Smoke and Mirrors i Las Vegas.

Originalartikeln