Stockholm Medical Cannabis Conference

Narkotikapolitisk årskrönika 2022 – islossningens år

Årets krönika presenteras av Christian Engström. ”Sammantaget var 2022 det bästa året hittills i svensk narkotikapolitisk debatt. Nu hjälps vi åt så att 2023 blir ännu bättre!” Skriver han!

Narkotikadebatten i Sverige rörde sig framåt under 2022. Inget av riksdagspartierna har ännu övergivit dogmen om nolltolerans, och Sverige har fortfarande högst narkotikadödlighet och flest gängskjutningar i EU. Men allt fler röster börjar höjas för att vi bör utvärdera resultaten av den restriktiva narkotikapolitiken, och undersöka alternativa strategier. Den åsiktsmässiga islossningen har börjat, och gamla fastfrusna positioner spricker upp.

Här är några av de saker som hände inom svensk narkotikapolitik 2022:

Annons
Oleo Inhaler

• Många debattartiklar som argumenterade för avkriminalisering och legalisering dök upp under året, fler än tidigare år. Det är ett mycket gott tecken, men samtidigt inte alls förvånade. Dels sker det stora förändringar av narkotikapolitiken i vår omvärld, som kommer påverka Sverige vare sig vi vill eller inte. Men framför allt har Sverige allvarliga problem som behöver lösas, både med narkotikadödligheten och gängvåldet. Då duger det inte att bara krampaktigt hålla fast vid den gamla politiken som har misslyckats så grovt.

Glädjande nog har det har varit alldeles för många bra debattartiklar för att det ska gå att leta upp länkar till alla, men ett exempel är när de tre dåvarande ungdomsförbundsordförandena Réka Tolnai (CUF)Matilda Ekeblad (MUF) och Romina Pourmokhtari (LUF) tillsammans skrev ”Därför bör cannabis bli tillåtet” för nu ett år sedan.

• Boken ”Vi ger oss aldrig” av journalisten Johan Wicklén kom ut under våren. Den berättar den svenska narkotikapolitikens historia, och innehåller också en beskrivning av hur det blev i verkligheten.

I centrum står världens mest populära illegala drog, cannabis. Johan Wicklén tydliggör den centrala roll drogen spelat för narkotikapolitikens utveckling. Samtidigt får vi, via gängkrigets offer och förövare, följa hur cannabis blivit motorn i de blodiga kriminella konflikter som numera är vardag i Sverige.

I boken får politiker, gangsters, forskare, poliser, brukare och riskkapitalister berätta ur sin synvinkel. Glädjande nog har boken lett till en hel del debatt, och att den debatten har kunnat föras på en högre kunskapsnivå. Mer om boken här.

• Stockholm Medical Cannabis Conference 2022 hölls i maj i Stockholm. Det var Sveriges första internationella konferens om medicinsk cannabis. Läkare, forskare, patienter och företag inom medicinsk cannabis fick berätta sin historia. Syftet var att öka kunskapen inom den svenska vården om cannabisbaserade läkemedel. Det behövs.

Medicinsk cannabis är redan lagligt i Sverige, och det finns tusentals patienter som får det utskrivet. Men tyvärr är kunskapen om medicinsk cannabis inte tillräckligt spridd inom vården, vare sig hos läkare eller beslutsfattare. Cannabis i Fokus kommer att arrangera en ny konferens på samma tema, SMCC 2023, den 20 april 2023 i Stockholm.

• Cannabiskrysset var en tvärpolitisk personvalskampanj i riksdagsvalet 2022, i samarbete med Cannabis i Fokus och facebookgruppen Avkriminalisera Cannabis! Syftet var att lyfta fram politiker som vill avkriminalisera brukarna och legalisera cannabis. Inget av riksdagspartierna vill det (ännu), men vi lyckades hitta ett trettiotal politiker som stod på riksdagslistorna som vill det. Den som kampanjade allra hårdast i valrörelsen för en legalisering var Anton Holmlund (L). Han kom visserligen inte in, men han är nu förste vice ordförande i LUF, och kommer säkert fortsätta vara aktiv i narkotikadebatten.

Ingen av Cannabiskryssets kandidater kom in på personkryss, men Niels Paarup-Petersen (C)Rasmus Ling (MP) och Romina Pourmokhtari (L) kom in i riksdagen i kraft av att de stod tillräckligt högt upp på listorna. Nu hoppas vi att Niels Paarup-Petersen och Rasmus Ling kan vara pådrivande i riksdagen.

Niels Paarup-Petersen har redan hunnit lägga en riksdagsmotion om att vi bör följa den narkotikapolitiska utvecklingen när våra grannländer legaliserar, och se vad vi kan lära av dem. Det vore ett bra första steg, så vi får se vad riksdagen kommer fram till när den behandlar motionen.

• Romina Pourmokhtari (L) hann bara sitta som riksdagsledamot ett par veckor innan hon blev befordrad till att sitta i regeringen som miljö- och klimatminister. När man blir minister lämnar man sin plats i riksdagen, så från och med nu kommer Romina ha en annan roll i politiken. Tidigare, när hon var ordförande för Liberalernas ungdomsförbund LUF, var hon ofta ute i den narkotikapolitiska debatten och argumenterade för avkriminalisering och legalisering (som är vad LUF vill).

Det kommer hon inte att fortsätta med nu när hon är minister, för ministrar har en annan roll. Ministrar uttalar sig bara om det politikområde som de är ansvariga för i regeringen (alltså miljö och klimat i Rominas fall), och när de gör det är det alltid regeringens officiella politik de presenterar. Även om Romina vill göra narkotikapolitiska utspel så kan hon inte så länge hon är minister.

Men istället kan hon påverka regeringen informellt, eftersom hon är en del av den. När justitieministern och/eller socialministern undrar vad vi legaliseringsivrare egentligen vill, då kommer Romina kunna berätta det och fungera som internt bollplank. Det kommer inte synas utåt, men hon kommer kunna ha betydligt mer inflytande över den faktiska politiken än hon skulle haft som riksdagsledamot.

• Morgan Johansson (S) och Lena Hallengren (S) blev av med sina jobb som justitie- och socialminister i och med att de rödgröna förlorade valet. Det är väldigt goda nyheter, för Morgan Johansson och Lena Hallengren, i synnerhet Morgan, har suttit som stoppklossar som blockerat varje form av nytänkande inom narkotikapolitiken med en ideologisk glöd som närmat sig det fanatiskt religiösa. Men nu är de borta bägge två, och har inte längre något inflytande över Sveriges narkotikapolitik.

De efterträds av Gunnar Strömmer (M) som ny justitieminister, och Jakob Forssmed (KD) som ny socialminister. Både M och KD står visserligen bakom den nuvarande restriktiva narkotikapolitiken, så antagligen gör Strömmer och Forssmed det också ännu så länge. Men de är inte lika dogmatiskt fastlåsta vid den gamla politiken, och kommer förhoppningsvis inte dela sina företrädares verklighetsförnekande och kunskapsförakt.

Man kan se det som att med Strömmer och Forssmed är vi tillbaka på noll, och det är ett stort steg framåt.

• En enig forskarkår har i olika debattartiklar uppmanat regeringen att göra en seriös utvärdering av narkotikapolitiken, inklusive att titta på de tänkbara effekterna av avkriminalisering och legalisering. Den förra regeringen vägrade att lyssna, men den nya kan välja en annan väg om den vill. Faktum är att den måste välja en annan väg, om den vill ha en chans att vända den höga narkotikadödligheten och det skenande gängvåldet. Om man bara fortsätter som hittills lär det fortsätta gå som hittills. Men det finns alternativ som går att utreda.

• Sara Skyttedal (KD) stod för det narkotikapolitiska årets avslutande skräll med debattartikeln ”Det är dags att legalisera cannabis även i Sverige” på DN Debatt. Där argumenterar hon på ett seriöst och genomtänkt sätt för varför Sverige bör utreda en avkriminalisering av brukarna för att rädda liv, och en legalisering av cannabis för att dra bort en del av de kriminella gängens basinkomst.Sara Skyttedal är EU-parlamentariker och en av Kristdemokraternas mest tongivande och namnkunniga politiker. Förslaget om att utreda avkriminalisering och legalisering är inte Kristdemokraternas nuvarande politik, utan hennes egen åsikt. Men Sara Skyttedal har fått med sig sitt parti i andra politiska omsvängningar tidigare, så det ska bli spännande att se vad det leder till.

Skyttedals debattartikel har redan fått mycket välförtjänt uppmärksamhet, inklusive stöd från flera tidningars ledarsidor. Allt tyder på att det här är en idé vars tid har kommit. Under det kommande året får vi se hur frågan går vidare, och i vilken fart. Det ska bli spännande och förhoppningsvis glädjande.

Ett stort tack för det gångna året! till alla Cannabis i Fokus läsare, och till alla som bidragit till kampen genom att läsa, gilla, dela och kommentera i olika forum, eller själva skrivit inlägg, insändare och debattartiklar. Ett särskilt tack till #knarktwitter för länkar, analyser och argument som ofta har varit grunden för de krönikor jag har skrivit, och som säkert kommer fortsätta vara det.

Sammantaget var 2022 det bästa året hittills i svensk narkotikapolitisk debatt. Nu hjälps vi åt så att 2023 blir ännu bättre!

God Fortsättning och Gott Nytt År!