Stockholm Medical Cannabis Conference

Polisen i Gävle vill drogtesta ungdomar med fel politiska åsikter

Ett urinprov är en ganska kränkande åtgärd som vi använder mot barn och unga idag trots omdiskuterade resultat. Nu vill polisen i Gävle gå längre och det blir denna veckas ämne för Christian Engström!

Är du ung och har den politiska åsikten att vi borde legalisera cannabis? Då uppmanar polisen i Gävle dina föräldrar att anmäla dig, så att polisen kan tvinga dig till ett drogtest. Det är ett av budskapen i kampanjen ”Gävle mot narkotika” som startade i veckan.

Den skattefinansierade kampanjen är ett samarbete mellan polisen i Gävle och kommunen. Så här ser en av affischerna i kampanjen ut:

Att det är pengarna från narkotikan driver gängen och våldet är alldeles sant. Det är alla överens om. Gängen tjänar visserligen pengar på annan brottslighet också, men det är narkotikapengarna som är basen för deras ekonomi. Det är narkotikapengarna som gör att gängkriminella killar har råd att glida runt och planera brott hela dagarna istället för att ha ett jobb.

Och så länge narkotikapengarna finns kvar som lockelse kommer det aldrig ta slut på 14-15-åringar som vill låta sig rekryteras till gängen. Det inser alla som har den minsta erfarenhet av hur tonårskillar tänker, och det bekräftas av polisens erfarenheter när de gjort framgångsrika stora tillslag mot kriminella gäng. De luckor som uppstår i gängen fylls snabbt av nya killar, oftast ännu yngre och ofta ännu mer våldsamma.

Så ja, det är pengarna från narkotikan som driver gängen och våldet. Men tror polisen i Gävle på allvar att en kampanj där de berättar det kommer påverka narkotikamarknaden det allra minsta? Tror de att de flesta brukare kommer säga ”oj, det hade jag ingen aning om, då ska jag aldrig mer köpa någon narkotika”?

I så fall är gävlepolisen naiv på en nivå som borde vara brottslig i sig. De senaste 40-50 åren har kampanjerna för att få människor att sluta använda narkotika avlöst varandra. Det har inte fungerat, det vet vi säkert. Det totala bruket har ökat under det gångna halvseklet och inte minskat, trots alla propagandakampanjer och andra insatser för nolltolerans.

Men samtidigt har ju polisen helt rätt i att det är narkotikapengarna som är basen för gängen, och att vi måste göra något för att ändra på det. Dessbättre finns det något vi kan göra. Vi kan legalisera cannabis så att det kan säljas lagligt under reglerade former, till exempel på Systembolaget. Då förlorar gängen ett antal miljarder i intäkter. Det löser inte alla problem, men det blir ett rejält steg i rätt riktning.

Att legalisering minskar intäkterna för de kriminella vet vi säkert genom att titta på erfarenheterna från Kanada, som legaliserade cannabis 2018. De har inte fått bort all olaglig försäljning. Men 70% av marknaden är nu lagliga företag som kontrollerar åldersgränser och betalar skatt, istället för gängkriminella som skjuter och spränger. Och inga av motståndarnas domedagsprofetior har blivit verklighet.

Signaturen Skum Tomte twittrade med utgångspunkt från den senaste kanadensiska statistiken:

Det finns alltså en strategi som bevisligen fungerar för att minska gängens inkomster, och som inte leder till några andra allvarliga samhällsproblem.

Men den strategin vill gävlepolisen på inga villkor diskutera. De betraktar alla som är för en legalisering som knarkare som ska haffas och straffas. Som en del av kampanjen uppmanar de föräldrar att ange sina barn, så att de kan drogtestas om de argumenterar för att Sverige borde lära av Kanada.

Nils Puronen, som är vice ordförande i Centerns ungdomsförbund CUF och legaliseringsvän, twittrade ett 20-sekunders klipp från gävlepolisens kampanj:

I klippet säger poliserna:

Har du en ungdom som sätter sig ner och har en lång predikan för dig som förälder om att de tycker att cannabis ska legaliseras? Då kanske du ska ta och ringa till oss för då kanske det är dags för drogtest också.

Det tycker jag är ett ganska vidrigt uttalande från polismakten.

Enligt grundlagen har vi fri åsiktsbildning i Sverige, som en av demokratins hörnpelare. Men enligt polisen i Gävle ska den friheten inte gälla för ungdomar som har en annan narkotikapolitisk syn än polisen i Gävle. Har de åsikter som polisen i Gävle tycker är fel tycker polisen i Gävle att deras föräldrar ska ange dem, så att de kan bli förnedrade med att tvingas kissa medan polisen i Gävle tittar på.

Det enda positiva med att gävlepolisen vill tvinga sina meningsmotståndare att kissa på demokratin är att det visar hur svaga argument de har för att fortsätta med den nuvarande narkotikapolitiken. När argumenten tryter kommer våldet fram, brukar man säga. Eller hot om repressalier från våldsmonopolet, i det här fallet.

För även om gävlepolisen tycker det är rimligt att lägga polistid och skattepengar på den här kampanjen, kommer den inte minska gängproblematiken i Gävle det minsta. Det vet vi som sagt efter ett halvsekels erfarenhet.

Ska vi lyckas vända trenden med skenande gängbrottslighet kan vi inte bara fortsätta med den politik som skapade problemen. Politikerna måste ta av sig skygglapparna och vända på stenen som det står ”narkotikapolitik” på. Och vi behöver kunna diskutera både avkriminalisering av brukarna och legalisering av cannabis och utan att det kommer presskonferenspoliser som kräver att få titta på snoppen eller snippan.