Stockholm Medical Cannabis Conference

Svensk Läkare Besviken På Vården!

En insändare från Laura, Allmänspecialist damp ner i vår inkorg: ”jag har alltid varit stolt över att arbeta inom svensk sjukvård, men detta fick mig att skämmas.”

Patienter hamnar i kläm då de inte kan få rätt kombination av smärtstillande för att kunna komma igång med rehabilitering och kunna leva på samma gång.

Att leva med smärta och med nervsmärta tär på energin, det tär på livet och det tär på psyket.

Som Allmänspecialist som behandlat smärtpatienter på vårdcentralen under 15 års tid så har jag senaste året helt plötsligt stått medbakbundna händer. Vi ska nu fasa ut fungerande opiatbehandling från de få patienter som inte har några andra alternativ till en god smärtlindring. Vi får heller inte använda oss av nya behandlingsmetoder som uppenbarligen ger goda resultat på smärtpatienter i hela världen, för rädslan här hemma i Svedala är alldeles för stor för det okända, trots mycket goda bevis på att cannabisbehandling faktiskt fungerar för en hel del smärtdiagnoser.

Som frustrerad läkare, när inget annat fungerade så skrev jag för första gången ut Sativex till en patient med kronisk nervsmärta, detta var 2019. Det visade sig att patienten fick fantastiska resultat, man kunde avsluta all annan smärtbehandling. Då det visade så goda resultat att jag vid senare tillfälle till två patienter med samma diagnos även satte de på behandling med Sativex.

Där var resultaten desamma och jag blev faktiskt imponerad, jag hade själv varit skeptisk till cannabisbehandling innan men såg nu med egna ögon vad det gjorde för mina patienter och hur de fick ett helt annat liv. Sommaren 2022 var jag en av besökarna på Stockholm Medical Cannabis Conference, det var en lärorik dag med mycket information som jag tog till mig, efteråt så diksuterade jag mycket med mina kollegor på vårdcentralen om behandlingen, jag nämnde dock aldrig att jag redan hade patienter som stod på densamma, detta pga att ingen på min arbetsplats accepterade behandlingsformen och ansåg att det endast var humbug.

Jag fortsatte att studera flera studier för olika smärttillstånd som kunde behandlas med Medicinsk Cannabis och jag känner mig idag relativt ”fullärd” vad gäller behandlingsformen. Våren 2023 hade en av mina ”Cannabispatienter” förlorat sitt arbete och hade inte längre den ekonomiska möjligheten att kunna fortsätta med Sativex då det inte är ett subventionerat läkemedel, utan hela kostnaden behöver betalas av patienten själv på apotek.

Jag visste ju då pga alla skriverier kring Aureum Kliniken att substanserna Dronabinol och Cannabdiol var tillgängligt som extemporeförskrivning till smärtpatienter, jag ville inte lämna min patient tillbaka i det smärtsamma liv han levt innan bara pga att han förlorat sitt arbete, vi bytte helt enkelt läkemedel till extemporeberedning Dronabinol och Cannabidiol vilket visade samma resultat som Sativex tidigare gjort, att det även var subventionerat var bara ett plus i kanten för patienten.

Efter det så fick två till av mina patienter gå vidare med cannabisbehandling för sina smärtdiagnoser, jag hade nu totalt 5 st patienter som behandlades både med Sativex och med extemporeberedningen, samtliga med goda resultat.

Att jag som allmänspecialist, förskrev ett fungerande läkemedel till mina patienter, ett läkemedel som visat otroligt god effekt och bevisligen kunnat få patient tillbaka till ett värdigt liv med socialt umgänge och kraften att kunna arbeta, pga detta blev jag den 10:e maj 2024 uppsagd från min tjänst på vårdcentralen.

Anledningen till uppsägning var såklart att jag hade behandlat fem stycken smärtpatienter med Cannabis, vilket är emot regionens rekommendationer. Detta drabbade inte bara mig, det drabbade mina patienter som nu kanske kommer behöva gå tillbaka till en icke fungerande vardag med smärta och daglig ångest.

Jag hoppas verkligen att vi når längre än såhär i Sverige, jag har alltid varit stolt över att arbeta inom svensk sjukvård, men detta fick mig att skämmas.

Det lider ingen nöd på mig, jag har läkarlegitimation i flera länder och jag har redan en ny tjänst i min hemstad Barcelona, där har man i kommit längre vad gäller alternativa behandlingsmetoder och det kan bli skönt med ett miljöombyte.

Självklart så rekommenderar jag mina patienter att ta kontakt med Cannabiskliniken Aureum i Stockholm så att de kan fortsätta sin fungerande behandling och jag hoppas att framöver så kommer denna behandlingsform att vara tillgänglig för fler Svenska patienter som inte finner någon annan väg till lindring.

Laura, Allmänspecialist

Är du väl utredd och diagnostiserad med svårbehandlad kronisk smärta? Har du genomgått alla rekommenderade medicinska behandlingar utan resultat eller bättring? Lider du av ett ohälsosamt läkemedelsberoende? Då kanske medicinsk cannabis kan hjälpa dig också! Kontakta Aurea Care för en kostnadsfri konsultation!

Aurea Care