Stockholm Medical Cannabis Conference

Utred avkriminalisering! kräver DN, SvD och andra

Utred vad en avkriminalisering av narkotikabruk skulle få för konsekvenser. Det kräver både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter i varsin ledare. Andra röster i pressen säger samma sak. Men ännu så länge vägrar de ansvariga ministrarna Morgan Johansson (S) och Lena Hallengren (S) att lyssna.

Utred vad en avkriminalisering av narkotikabruk skulle få för konsekvenser. Det kräver både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter i varsin ledare. Andra röster i pressen säger samma sak. Men ännu så länge vägrar de ansvariga ministrarna Morgan Johansson (S) och Lena Hallengren (S) att lyssna.

Intern S-strid om avkriminaliseringen” var rubriken på en ledare hos SvD den 26/7 (låst artikel). Där konstateras det att riksdagens socialutskott krävde en grundlig utvärdering av narkotikapolitiken i februari 2020, men att socialminister Lena Hallengren vägrar att göra en sådan utvärdering.

Annons
Oleo Inhaler

Socialdemokraterna håller stenhårt på sin narkotikapolitik och vägrar undersöka om förbudet att ta droger haft negativa effekter. Men underifrån puttrar missnöje med den tuffa linjen. SSU väntas nu vända och gå emot moderpartiet.

DN tog också upp frågan på ledarplats den 29/7 under rubriken ”Morgan Johanssons rökridåer skymmer en livsviktig debatt”. Trots att han rimligen måste veta bättre, blandar justitieminister Morgan Johansson ihop avkriminalisering (av brukarna) med legalisering (av produktion och försäljning) i ett försök att blanda bort korten.

Avkriminalisering av narkotika för eget bruk är främst en fråga om hur missbrukare kan ges så bra hjälp som möjligt. Det är därför bland annat Folkhälsomyndigheten vill att det utreds. Ändå låter det ofta på justitieministern som att det handlar om att släppa knarket fritt.

Andra röster i pressen stämmer in i kravet på att regeringen ska utreda följderna av Sveriges narkotikapolitik. Nättidningen Bulletin publicerade den 27/7 en krönka med rubriken ”Det är dags att legalisera cannabis”:

Narkotikadödligheten i Sverige är fyra gånger så hög som EU-genomsnittet. Trots detta vägrar våra politiker att titta på de alternativ till kriminalisering som finns i bland annat Portugal. Dessutom skulle en legalisering beröva de kriminella gängen deras basinkomst.

Och även Hallandsposten upprepade samma krav den 26/7 i en ledare med rubriken ”Faktaresistens av Hallengren att avgränsa utredningen”:

För över 30 år sedan kriminaliserades narkotikabruk i förhoppning om att minska bruket. Det har inte fungerat och Sverige har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet.

Dagens narkotikapolitik spottar på den som ligger ned, för att sedan vända sig om och sparka personen i magen. Vi lämnar människor med ett problematiskt bruk av narkotika att dö.

Bakbind inte forskarna som ska utreda, låt de föreslå både en avkriminalisering och alla de sociala åtgärder som krävs. Rigga inte utredningen helt enkelt, det passar sig inte i en stat där vi tror på fakta.

Alla de här rösterna i pressen är alltså från de senaste dagarna. Narkotikapolitiken är på väg upp på den politiska agendan, och kan mycket väl bli en fråga i valet 2022. Det skulle i så fall vara mycket välkommet.

Sverige har idag två dystra EU-rekord. Vi har den högsta narkotikadödligheten och det högsta antalet gängskjutningar per capita. Att i det läget vägra att ens utreda narkotikapolitiken kan bara beskrivas med de socialdemokratiska ministrarnas favoritord: ”Oacceptabelt”.