Antalet medicinska cannabis patienter har fyrdubblats mellan 2016-2020

Amerikaner som får cannabis på recent har fyrdubblats mellan 2016 och 2020, nu är det nästan 3 miljoner personer totalt.

Antalet personer som registrerar sig i program för medicinsk cannabis i USA har fyrdubblats från 2016 till 2020, och det totala antalet överstiger nu 2,97 miljoner personer, enligt en studie som publicerats i Annals of Internal Medicine och som Washington post beskriver. Forskarna fann att 61 procent av de inskrivna är kvalificerade för program för kronisk smärta, medan 11 procent är inskrivna för posttraumatiskt stressyndrom. 

Forskarna noterade att ungefär en tredjedel av de kvalificerade patienterna använder medicinsk cannabis ”för tillstånd eller symtom som saknar en betydande evidensbas”, står det i rapporten.  

Annons
stoner-merch

Siffrorna omfattar inte personer som använder farmaceutiska läkemedel som härrör från cannabis och som har godkänts av Food and Drug Administration.  

Enligt National Conference of State Legislatures hade 37 delstater, Washington D.C. och fyra amerikanska territorier legaliserat medicinsk cannabis i februari. 

I två delstater – North Carolina och Kentucky – godkändes lagförslag om medicinsk cannabis av den ena lagstiftande kammaren men togs inte upp till omröstning i den andra kammaren. Mississippi var den enda delstaten som godkände lagstiftning om medicinsk cannabis i år efter att delstatens högsta domstol hade ogiltigförklarat ett av väljarna godkänt initiativ för att införa reformerna. 

En Harris Poll-undersökning som genomfördes på uppdrag av Curaleaf Holdings, Inc. och som publicerades tidigare denna månad visade att 91 % av de vuxna 21 år och äldre som någonsin använt cannabis har gjort det i hälso- och välbefinnande syfte, oavsett om de är inskrivna i ett statligt program eller inte. Undersökningen visade att 75 % av de tillfrågade föredrar holistiska hälsolösningar framför läkemedel och 62 % säger att de skulle föredra att använda cannabis i stället för läkemedel för att lösa ett medicinskt problem. 

Mer än hälften (52 %) av de svarande i undersökningen sade att de föredrar att använda cannabis för att slappna av, 49 % för att hjälpa till med sömnen, 44 % för att minska stress och 41 % för att minska ångest. 

Ursprungsartikel

Författare