Fem nyheter gällande utvecklingen av medicinsk cannabis i världen

Stora framsteg inom medicinsk cannabis sker över hela världen, men medan vissa länder tar stora steg framåt verkar andra ta ett steg tillbaka.

Cannabis blomstrar i Europa och den medicinska industrin förväntas nå ett värde av 4,2 miljarder dollar år 2027.

På andra håll fortsätter Kanada och USA att leda vägen i sin strategi för lagreformer, och allt fler länder börjar följa i deras fotspår.

Annons
stoner-merch

Thailand blev det senaste landet att legalisera cannabis och tog bort det från landets lista över förbjudna ämnen tidigare denna månad.

Spanien är äntligen på väg att legalisera medicinsk cannabis, och under tiden har domstolar i Brasilien visat framsteg, efter ett rättsfall som dömde till förmån för tre patienter som odlade sina egna plantor hemma.

Hongkong har dock tagit ett steg bakåt i sin inställning till cannabisbaserade produkter, där de brottsbekämpande myndigheterna har föreslagit ett förbud mot alla CBD-produkter.

Här är en  sammanställning av det senaste i utvecklingen som du kanske har missat.

Spanien går mot legalisering av medicinsk cannabis

Patienter i Spanien kommer troligen snart att kunna få tillgång till medicinsk cannabis på apotek på sjukhus och hälsocentraler, för ett antal sjukdomar, inklusive kronisk smärta relaterad till multipel skleros, vissa former av epilepsi, de som lider av illamående och kräkningar som härrör från kemoterapi och cancersmärta.

Den 30 maj lade det spanska socialistiska arbetarpartiet (PSOE) fram ett lagförslag om att legalisera medicinsk cannabis i landet.

Enligt lokala medier, The Canary News, godkände underkommittén för medicinsk cannabis i deputeradekongressen tisdagen den 21 juni lagförslaget om reglering av den terapeutiska användningen av cannabis. Detta är dock begränsat till ett fåtal tillstånd och kommer inte att omfatta cannabisblomma.

Spanien har avkriminaliserat rekreationell cannabis för personlig odling och användning, men har ännu inte antagit en lag om medicinsk cannabis.

Hongkong föreslår förbud mot CBD-produkter inom ett år

I takt med att CBD:s popularitet ökar i Hongkong har de brottsbekämpande myndigheterna föreslagit att substansen ska bli olaglig enligt förordningen om farliga droger.

CBD utan spår av THC är för närvarande lagligt i Hongkong, men om lagen ändras kan de som antingen but eller konsumerar CBD riskera upp till sju års fängelse.

Lagen skulle också förbjuda tillverkning, import, export, leverans, försäljning och transport av produkter som innehåller CBD.

Hemodling vinner i Brasilien

En panel av domare i Brasilien har beslutat att tre patienter som står åtalade för hemodling ska tillåtas odla sin egen medicinska cannabis. Det banbrytande beslutet kommer sannolikt att påverka framtida fall, men den nationella regeringen har ännu inte reagerat.

Brasiliens nuvarande president, Jair Bolsonaro, har öppet uttalat sitt motstånd mot legalisering och hemodling av cannabis för medicinskt bruk.

De fem domarna har ifrågasatt presidentens ståndpunkt i frågan och sagt att regeringen har misslyckats med att inta en rimlig ståndpunkt om medicinsk cannabis.

Thailändska medborgare fruktar tonårsanvändning av cannabis

Efter att cannabis tagits bort från listan över förbjudna narkotiska preparat tidigare denna månad har thailändska medborgare uttryckt sina åsikter om legalisering.

Thailands nationella institut för utvecklingsförvaltning genomförde en undersökning den 13-15 juni bland 1 310 respondenter i åldern 15 år och äldre.

Cannabisanvändning bland barn var den vanligaste rädslan bland de tillfrågade med cirka 72 procent som sade sig vara ”definitivt” oroliga eller ”måttligt” oroliga.

Medan knappt en fjärdedel av de tillfrågade ansåg att regeringen inte kan kontrollera cannabiskonsumtionen, höll 35 procent starkt med om att cannabis kan ”generera inkomster och bota sjukdomar”.

Cyperns patienter kräver snabbare receptförskrivning

Hundratals cypriotiska patienter som är i behov av medicinsk cannabis har kritiserat protokollet för att få ett recept, som de anser vara för långsamt.

”Det finns hundratals fall av kroniska patienter som ropar på hjälp”, sade Demetris Lambrianides från Federation of Patients’ Associations of Cyprus.

”Vi kan tyvärr inte säga att det har skett några framsteg i förfarandet. Det finns ett förfarande, men det är inte tillräckligt hjälpsamt för kroniska patienter.

”Medicinsk cannabis används främst av cancerpatienter, men även av vissa reumatologer och av personer med neurologiska sjukdomar, till exempel multipel skleros”, tillade han.

Ursprungsartikel

Författare