Stockholm Medical Cannabis Conference

FN utfärdar en ”varning” till USA om statliga cannabislagar och föreslår att de upphävs

International Narcotics Control Board har utfärdat en ”varning” om USA:s lagar om cannabis

FN:s narkotikaövervakningsorgan utfärdade ett pressmeddelande den 9 mars där det står att USA:s lagar om cannabis för vuxna inte är förenliga med 1961 års konvention om narkotiska droger (med rötter i Reefer Madness) och att ”trivialiseringen” av ungdomars skadeverkningar av cannabis är en stor anledning till oro.

FN:s internationella narkotikakontrollorgan (INCB) säger att det i sin årsrapport 2022 ”varnar” för att vågen av ansträngningar för vuxenbruk i amerikanska delstater ”strider mot 1961 års konvention om narkotiska preparat” och sänder fel budskap till ungdomar.

Annons
Cannabis i Fokus annons

”Den mest oroande effekten av legalisering av cannabis är sannolikheten för ökat bruk, särskilt bland ungdomar, enligt uppskattade uppgifter”, skrev INCB. ”I USA har det visat sig att ungdomar och unga vuxna konsumerar betydligt mer cannabis i federala stater där cannabis har legaliserats jämfört med andra stater där fritidsbruk fortfarande är olagligt.”

I FN:s 1961 års enda konvention om narkotika anges att FN:s medlemsstater måste genomföra bestämmelserna i konventionen inom sina territorier. De amerikanska delstaternas lagar verkar inte ha någon större tyngd. ”Den interna fördelningen av befogenheter mellan en stats olika nivåer kan inte åberopas som en rättfärdigande orsak till att ett fördrag inte uppfylls”, står det i konventionen.

INCB fortsätter: ”Det finns också bevis för att den allmänna tillgången till legaliserade cannabisprodukter minskar riskuppfattningen och de negativa konsekvenserna av att använda dem. Nya produkter, såsom ätbara produkter eller förbränningsprodukter som marknadsförs i tilltalande förpackningar, har ökat trenden. INCB anser att detta har bidragit till en trivialisering av konsekvenserna av cannabisanvändning i allmänhetens ögon, särskilt bland unga människor.”

”Den expanderande cannabisindustrin marknadsför cannabisrelaterade produkter för att tilltala unga människor och detta är en stor anledning till oro, liksom det sätt på vilket skadorna i samband med användning av högpotenta cannabisprodukter bagatelliseras”, säger INCB:s ordförande Jagjit Pavadia.

Pavadia fortsatte: ”Bevis tyder på att legalisering av cannabis inte har lyckats avskräcka unga människor från att använda cannabis, och olagliga marknader kvarstår.”

Legaliseringen av cannabis för vuxenbruk – inte Adderall med godissmak som ibland används av sexåringar – är FN:s orsak till oro i USA. Ätbara drycker och vape-pennor med godis- och spannmålssmak slår också larm hos INCB.

Ironiskt nog kan 1961 års singelkonvention spåras till Reefer Madness-eran i USA, och bör inte användas som någon verklig måttstock, enligt NORML.

”Förespråkare för reform av cannabispolitiken har varit lätt irriterade av FN:s extrema anti-cannabisförespråkande och propaganda sedan 1970-talet, och utan tvekan efter att USA:s ursprungliga drogczar Harry J. Anslinger, i sin sista handling som en livslång anti-cannabiszealot och 30-årig och mer än 30-årig federal drogczar, han såg president John F. Kennedy att låta världen och det då amerikanskt dominerade Förenta nationerna ansluta sig till USA:s Reefer Madness genom att underteckna fördraget om en enda konvention 1961”, skrev Allen St. Pierre, tidigare verkställande ordförande för NORML.

I rapporten sägs sedan att USA bör avkriminalisera och depenalisera cannabis alternativt i stället för att legalisera användning för vuxna.

Enligt INCB ger FN mer än tillräckligt med mildhet: ”Det konventionsbaserade systemet erbjuder betydande flexibilitet för staterna att skydda unga människor, förbättra folkhälsan, undvika onödig fängelsevistelse och ta itu med olagliga marknader och relaterad brottslighet.”

Originartikeln