Stockholm Medical Cannabis Conference

New Yorks långsamma licensieringsprocess kan kosta staten 2,6 miljarder dollar under 8 år.

En legalisering kan göras på väldigt många olika sätt, det har den amerikanska legaliseringen visat oss där varje stat verkar vilja uppfinna hjulet på sitt egna vis. En del går det bättre för, andra sämre.

I en rapport från MPG Consulting som skrevs förra månaden föreslås att om staten New York inte snart får cannabisföretag licensierade kan det kosta staten 2,6 miljarder dollar i relaterade skatteintäkter under åtta år. Rapporten utarbetades av företaget för Acreage Holdings, en cannabisoperatör från flera delstater. 

Hittills har New York bara 36 apotek som beräknas öppna i år och har hittills utfärdat mer än 280 villkorliga odlingslicenser till befintliga hampaföretag i delstaten. 

Annons

”New York skapar i onödan en flaskhals i detaljhandeln”, står det i rapporten, ”vilket bromsar upptagningen av den illegala marknaden”. 

Enligt rapporten kommer den långsamma utbyggnaden av lagliga cannabisföretag i delstaten att leda till att olicensierade marknadsoperatörer kommer att erövra 7,2 miljarder dollar i intäkter mellan 2023 och 2030 och kosta 20 600 direkta jobb inom cannabis och kringliggande verksamheter per år. 

”Licensiering blir alltmer en strypningspunkt”, står det i rapporten, som konstaterar att ”det tar tid, pengar och erfarenhet att bygga upp och driva en detaljhandels- och odlingsverksamhet som uppfyller kraven”.  

MPG säger att företag som uppfyller kraven behöver mellan 1 och 5 miljoner dollar i startkapital, inklusive fastighetsförvärv, förbättringar av anläggningen, utveckling av driftsprocedurer och inledande inköp av inventarier. Företagen behöver också nio månader till ett år för att få rätt till dispensering, inspektioner, tillstånd och anställning. 

I rapporten föreslås att ”det måste finnas 900 försäljningsställen i hela delstaten för att ge tillräcklig marknadstillgång” och att det krävs 5-20 miljoner dollar i startkapital för att odlingsanläggningar med en yta på mellan 20 000 och 50 000 kvadratmeter ska kunna uppfylla kraven. Dessutom skulle det enligt rapporten ta mellan 18 månader och två år för odlingsföretagen att utveckla anläggningen till den första färdiga produkten. 

”MPG:s beräkningar visar att det behövs 6 miljoner kvm täckningsyta för att möta efterfrågan. Staten har åtagit sig 50 miljoner dollar för utveckling av industrins infrastruktur, med ett ofinansierat mål att samla in ytterligare 150 miljoner dollar från investerare. Det kan räcka till bara 20 apotek.” – MPG Consulting, ”New York Illicit Cannabis Market Absorption Analysis”, 12 februari 2023. 

Rapporten föreslår att om de nuvarande registrerade operatörerna av medicinsk cannabis i delstaten tillåts konvertera till försäljning för vuxna, kommer den olagliga försäljningen att absorberas snabbast. I det scenariot, från 2023-2030, skulle den reglerade försäljningen utgöra 35,4 miljarder dollar av den statliga marknaden, medan den olagliga försäljningen skulle utgöra 9,9 miljarder dollar av marknaden. 

Analysen visar att ett annat scenario skulle vara att gradvis införa registrerade aktörer, vilket skulle leda till en reglerad marknad på 30,3 miljarder dollar och en oreglerad marknad på 15 miljarder dollar. Om staten helt skulle utesluta registrerade operatörer skulle den olagliga försäljningen utgöra 17,1 miljarder dollar av marknaden, medan den reglerade försäljningen skulle utgöra 28,2 miljarder dollar.

Ursprungsartikel