Stockholm Medical Cannabis Conference

SEC anklagar cannabisföretag och VD för bedrägeri

cannabisodlings- och distributionsföretaget American Patriot Brands och VD Robert Y. Lee blir nu anklagade av SEC för bedrägeri!

Den amerikanska finansinspektionen (SEC) anklagade på torsdagen cannabisodlings- och distributionsföretaget American Patriot Brands (APB), dess verkställande direktör Robert Y. Lee och fem andra enheter och personer för bedrägeri. Myndigheten anklagade även nuvarande och tidigare chefer Brian L. Pallas och J. Bernard Rice samt APB:s dotterbolag DJ&S Property #1 LLC, TSL Distribution LLC och Urban Pharms LLC.

SEC hävdar i klagomålet att de anklagade samlade in mer än 30 miljoner dollar från mer än 100 investerare och berikade sig själva genom att föra över pengarna till sina personliga konton och spendera tiotusentals dollar på chefernas personliga utgifter.  

Annons

SEC hävdar att Lee, Pallas och Rice, åtminstone sedan mitten av 2016, har gjort falska och vilseledande uttalanden till investerare om olika aspekter av APB, inklusive dess finansiella ställning, verksamhetens omfattning, värdet av dess cannabisodling i Oregon samt säkerheten och tryggheten i att investera i företaget. 

I ett uttalande sade Carolyn M. Welshhans, biträdande direktör för SEC:s Enforcement Division, att ”American Patriot Brands Inc. och några av dess ledande befattningshavare fabricerade affärsvinster och framtidsutsikter för att locka investerare med osanningar som i slutändan lämnade investerarna med i huvudsak värdelösa värdepapper”.  

I klagomålet anklagas APB, Lee, Pallas, Rice, DJ&S Property #1 LLC, TSL Distribution LLC och Urban Pharms LLC för att ha brutit mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning i de federala värdepapperslagarna. I stämningsansökan begärs permanenta förelägganden, utdelning med förskottsränta, civilrättsliga påföljder samt spärr av tjänstemän och styrelseledamöter mot Lee, Pallas och Rice.

I klagomålet namnges tre närstående enheter – Legion Accounting Services, Inc., Puerto Rico One Corp. och Castro Business Enterprises LLC – som påstås ha tagit emot miljontals dollar från investerare, som svarande och som begär återbetalning med förskottsränta från dem. 

Klagomålet lämnades in i Förenta staternas distriktsdomstol för Puerto Rico

Ursprungsartikel