Stockholm Medical Cannabis Conference

Storbritanniens lagstiftare överväger en reform av psykedeliska läkemedel

En parlamentsledamot från Labour arbetar för att öka tillgången till psilocybin som läkemedel i Storbritannien.

Lagstiftare i Storbritannien börjar bli intresserade av att lätta på restriktionerna för psykedeliska preparat som psilocybin.

Benzinga rapporterar att Labour-parlamentarikern Charlotte Nichols ”öppnade diskussionen kring behovet av medicinsk tillgång till psilocybinassisterad terapi” genom att stödja ”Royal College of Psychiatrists, Campaign Against Living Miserably (CALM), Conservative Drug Reform Group och flera andra organisationer” i deras strävan efter en reform.

Annons

Nichols sade att det är dags för Storbritannien att omklassificera psilocybin enligt landets två decennier gamla narkotikalagstiftning.

”Det finns allvarliga och avsevärda hinder för legitim forskning, som är förknippade med Schedule I-reglerna”, sade Nichols, citerad av Benzinga. ”Även om den nuvarande lagstiftningen inte utesluter vetenskaplig forskning med dessa droger gör den dem betydligt svårare, tidskrävande och kostsamma att studera.”

Mer från Benzinga:

”Hon gav ett exempel på en forskare som upptäckte att han var tvungen att investera 20 000 pund för att ansöka om en licens enligt Home Office Schedule I och för att anpassa sitt labb till gällande standarder för att studera psilocybinterapi för substansanvändningsstörningar (SUD), samtidigt som han kunde arbeta med substanser som heroin, kokain och metamfetamin utan liknande restriktioner. Nichols fördömde vidare den för närvarande existerande ”enorma trovärdighetsklyftan” mellan psykiatrin och politiken i denna fråga.”

Psykedeliska läkemedel har framträtt som ett centralt fokus för narkotikareformrörelsen runt om i världen. University of Exeter, som ligger i Storbritannien, meddelade förra månaden att man kommer att erbjuda en av de första forskarutbildningarna om psykedeliska ämnen i världen.

The Guardian rapporterade då att ”certifikatet från Exeter University cementerar psykedeliska droger som ett område av vetenskaplig betydelse i Storbritannien” och att det ”kan bidra till att bana väg för kliniska behandlingar som blir tillgängliga inom de närmaste fem åren, med vissa behandlingar som befinner sig i slutskedet av kliniska prövningar”.

”Programmet kommer att dra nytta av Exeters världsledande forskning om psykedeliska läkemedel och kommer att heta Psychedelics: Det kommer att heta ”Psychedelics: Mind, Medicine, and Culture”. Det presenterades vid Breaking Convention, Europas största psykedeliska konferens”, rapporterade The Guardian. ”Programmet riktar sig till vårdpersonal och terapeuter samt till alla som är intresserade av psykedelikernas framväxande potential, inklusive de som vill utnyttja den psykedeliska sjukvårdsmarknaden som förutspås vara värd 8,4 miljarder pund år 2028. Certifikatet kommer att täcka ett brett spektrum av ämnen, inklusive undervisning om befintliga psykedeliska terapier och forskning inom psykologi, psykiatri och neurovetenskap, samt moduler om filosofi – till exempel de insikter i medvetande och metafysik som psykedeliska läkemedel ger – och diskussioner om avkolonisering av psykedelisk forskning och praktik, inklusive en antropologisk titt på kulturer som har använt psykedeliska läkemedel i århundraden. Studenterna kommer också att lära sig praktiska färdigheter, t.ex. terapeutiska tekniker och forskningsfärdigheter.”

Det har skett en liknande blomstring av psykedelisk forskning i USA, där lagstiftare också har drivit på för reformer.

I Minnesota har lagstiftarna skapat en så kallad Psychedelic Medicine Task Force som ska ”ge råd till lagstiftaren om de juridiska, medicinska och politiska frågor som är förknippade med legaliseringen av psykedelisk medicin i delstaten”.

I arbetsgruppens uppgifter ingår att undersöka ”befintliga studier i den vetenskapliga litteraturen om den terapeutiska effekten av psykedeliska läkemedel vid behandling av psykiska hälsoproblem, inklusive depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom och bipolär sjukdom, och alla andra psykiska hälsoproblem och medicinska tillstånd för vilka psykedeliska läkemedel kan utgöra ett effektivt behandlingsalternativ”.

Tidigare i år blev Oregon den första delstaten i USA att legalisera psilocybin för personligt bruk bland vuxna från 21 år och äldre. I Colorado har psykedeliska läkemedel, inklusive psilocybin, avkriminaliserats efter att väljarna där godkände en åtgärd förra året.

Originalartikeln