Stockholm Medical Cannabis Conference

Tysk minister förväntar sig att snart lägga fram ett uppdaterat förslag till legalisering av cannabis

En tysk tjänsteman har bekräftat att ett uppdaterat cannabisförslag är på väg.

Tysklands hälsominister Karl Lauterbauch deltog nyligen i ett möte i Bryssel, Belgien, med ministerrådet för sysselsättning, socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor den 14 mars. Under sitt besök talade han om framstegen med sitt cannabisförslag och en beräknad tidsplan för dess offentliggörande.

Enligt Europa Press har hans förslag ”fått ett mycket bra gensvar från kommissionen”, sade Lauterbach.

Annons
Cannabis i Fokus annons

Han talade också med nyhetsbyrån NTV och förklarade att hans förslag kommer att läggas fram under ”de närmaste veckorna”.

”Vi kommer snart att lägga fram ett förslag som fungerar, det vill säga som överensstämmer med EU-lagstiftningen”, sade Lauterbach.

Enligt Europa Press uppgav Lauterbach att det är den tyska regeringskoalitionens ansvar att ”följa europeisk lagstiftning samtidigt som de upprätthåller sina egna mål” för att ”[minska] brottsligheten och göra cannabisanvändningen så säker som möjligt”.

Han tillade också att det har funnits vissa farhågor kring legalisering av cannabis. ”Vi måste ta itu med flera frågor. En av dem har presenterats av Nederländerna, som […] föreslår en centraliserad vård och fokuserar på experternas rekommendationer”, sade Lauterbach.

Lauterbachs formella förslag har ännu inte offentliggjorts, men ett separat cannabisförslag hölls också vid ett möte med den tyska förbundsdagens hälsokommitté den 15 mars. ”Europaparlamentariker [Member of European Parliament] föreslår att det ska vara tillåtet för vuxna att köpa och inneha upp till 30 gram cannabis eller cannabisharts”, står det i mötesbeskrivningen. ”Odling av upp till tre kvinnliga cannabisplantor för personligt eller samhälleligt bruk bör också tillåtas. Att behålla ett års skörd av upp till tre plantor bör också vara tillåtet. I lagförslaget föreskrivs administrativa brott och böter om de högsta tillåtna mängderna överskrids.”

Ursprungligen läckte ett grovt utkast till Lauterbachs förslag i oktober 2022 av RedaktionsNetzwerk Deutschland. En vecka efter läckan överlämnade Lauterbach sitt förslag till Tysklands förbundskansler Olaf Sholz.

Enligt den förslagstexten skulle innehav av cannabis mellan 20 och 30 gram för vuxna 18 år och äldre inte leda till något straff. THC-gränserna för produkter skulle begränsas till 15 %, med en gräns på 10 % för unga vuxna mellan 18 och 21 år. Försäljning och distribution skulle endast vara tillåten för licensierade företag (och import skulle vara förbjuden). Slutligen skulle invånarna få odla tre cannabisplantor för personligt bruk.

Lauterbach beskrev då sin plan som ”den mest liberala legaliseringen av cannabis i Europa, vilket kommer att resultera i den mest reglerade marknaden i EU”. Han delade också med sig av att en uppdaterad version av planen skulle presenteras redan i början av 2023. ”Ett formellt införande av legaliseringsåtgärden kommer att ske under första kvartalet i år”, uppskattade han.

Tyskland legaliserade medicinsk cannabis i mars 2017, men tjänstemännen meddelade formellt att de var intresserade av att utforska en legalisering för rekreation i slutet av 2021. Det officiella intresset började i juni 2022 när man meddelade att man skulle hålla fem utfrågningar för att diskutera vikten av allmän säkerhet, förebyggande av ungdomar, leveranskedjor med mera. ”Syftet med utfrågningarna är att diskutera vilka åtgärder som kan användas för att säkerställa bästa möjliga skydd för ungdomar, hälsa och konsumenter vid ett eventuellt genomförande”, säger Burkhard Blienert, förbundsregeringens kommissionär för missbruk och droger. ”För en sak är klar: vi vill skydda framför allt barn och ungdomar från eventuella risker.”

Tjänstemän från delegationen från förbundsdagens hälsoutskott reste till Kalifornien i september 2022. De träffade Oaksterdam University Chancellor Dale Sky Jones, CA NORML-representanter och många andra förespråkare, och de besökte även cannabisapotek för att bedöma möjligheterna och riskerna med legaliseringen. Slutligen utforskade de Lowell Farms odlingsanläggning och diskuterade frö till försäljning, inklusive energi- och vattenbesparing, samt SC Labs inre arbete när det gäller laboratorietester och efterlevnad.

Originalartikeln