Stockholm Medical Cannabis Conference

Debatten fortsätter ta mark!

En av medgrundarna till Sapphire Clinics har skrivit en debattartikel i Läkartidningen, Otto är glad att fler engagerar sig i debatten om växten!

En debattartikel som publicerades nyligen i Läkartidningen, skriven av överläkare Mikael Södergren, medgrundare till Sapphire Clinics, har satt ytterligare ljus på användningen av medicinsk cannabis i Sverige och behovet av uppdaterade riktlinjer inom området. Sapphire Clinics, en av de två cannabisfokuserade klinikerna i landet, har sitt ursprung i Storbritannien men har nu expanderat till Sverige och spelar en viktig roll i att erbjuda medicinsk cannabisvård i vårt avlånga land.

“I Sverige har icke godkända cannabispreparat använts sedan 2017 i sjukvården. Den vanligaste indikationen är långvarig smärta.” skriver Mikael Södergren, en respekterad överläkare och expert på området, och tar upp viktiga frågor omkring användningen av medicinsk cannabis och riktlinjerna som styr den.

Annons
Cannabis i Fokus annons

I debattartikeln riktas kritik mot Region Stockholms expertgrupp, även känd som ”Janusinfo”. Denna grupp har en central roll i att formulera riktlinjer och rekommendationer för användningen av medicinsk cannabis inom regionen och i förlängingen landet. Jag har själv riktat skarp kritik mot expertgruppen, bland annat för deras fokus på gammal och utdaterad forskning som ofta varit publicerad av människor som senare visat sig ha egna agendor, ibland inom nykterhetsrörelsen.

Mikael Södergren uttrycker oro över nuvarande praxis och argumenterar för att riktlinjerna behöver ses över och moderniseras för att bättre möta behoven hos patienter som söker medicinsk lindring genom cannabisbehandling. Han verkar också ha jobbat hårt bakom skuggorna för att påverka regionen att se över sin expertgrupp vilket lett till att man nu gör just detta.

“Expertgruppen hos Region Stockholms läkemedelskommitté håller nu på med en revidering av sin rekommendation.”

”Det är positivt att fler röster nu höjs för att bryta det svenska stigman kring medicinsk cannabis, många gånger har det känts väldigt ensamt i fronten och ingen kan göra allt.

Mikael betonar även vikten av att föra en konstruktiv dialog och öppna upp för förändringar inom det medicinska samfundet för att optimera vården för dem som behöver det mest.

En av de centrala frågorna som tas upp är användningen av icke godkända cannabispreparat. Mikael pekar på att dessa preparat har varit i bruk i flera år och har blivit en viktig del av behandlingen för patienter med långvarig smärta. Han understryker också att det är dags för riktlinjerna att spegla och anpassa sig till den pågående utvecklingen inom medicinsk cannabisforskning och behandling.

Expertgruppen hos Region Stockholms läkemedelskommitté arbetar för närvarande med en revidering av sina rekommendationer. Detta markerar en möjlighet för en översyn av riktlinjerna och förhoppningsvis en bättre anpassning till den aktuella medicinska situationen för patienter som använder medicinsk cannabis.

Debatten om medicinsk cannabis och dess roll i svensk sjukvård kommer sannolikt att fortsätta vara en central fråga, särskilt med tanke på den ökande globala acceptansen för både medicinsk- och rekreationell användning. Mikael Södergrens debattartikel har förhoppningsvis öppnat dörrar för diskussion och reflektion kring hur Sverige kan förbättra och anpassa sina riktlinjer för att möta behoven hos de patienter som söker medicinsk cannabis som en del av sin behandling.