Fler kvinnor använder cannabis vid symptom orsakad av klimakteriet

I en ny studie med mer än 250 perimenopausala och postmenopausala kvinnor försökte forskarna bedöma användningen av cannabis bland dom, inklusive att jämföra användningsmönster mellan de två grupperna.

Resultaten tyder på att många kvinnor (86 procent) för närvarande använder cannabis som en kompletterande behandling av klimakterierelaterade symtom genom en rad olika användningssätt, där de vanligaste är rökning (84 procent) och ätbara produkter (78 procent). 

De vanligaste indikationerna för medicinsk cannabisanvändning var klimakterierelaterade störningar av sömn och humör/ångest.

Annons
Wrapzone

Jämfört med postmenopausala deltagare rapporterade perimenopausala deltagare betydligt värre klimakterierelaterade symtom, inklusive mer ångest och värmevallningar. 

Perimenopausala kvinnor var också mer benägna att rapportera en högre förekomst av depression och ångest, samt ökad användning av medicinsk cannabis för att behandla dessa symtom. Ytterligare forskning är nödvändig för att bekräfta effektiviteten av cannabis för behandling av olika klimakteriebesvär.

Dr Stephanie Faubion, medicinsk chef för NAMS, kommenterade: ”Den här studien tyder på att medicinsk cannabisanvändning kan vara vanligt förekommande hos kvinnor mitt i livet som upplever klimakterierelaterade symtom. 

”Med tanke på bristen på data från kliniska prövningar om effektiviteten och säkerheten hos medicinsk cannabis för behandling av klimakteriebesvär behövs mer forskning innan denna behandling kan rekommenderas i klinisk praxis. 

”Hälso- och sjukvårdspersonal bör fråga sina patienter om användningen av medicinsk cannabis för klimakteriebesvär och ge evidensbaserade rekommendationer för symtomhantering.”

Ursprungsartikel

Författare