Stockholm Medical Cannabis Conference

Avkriminalisera narkotikabrukarna och låt polisen prioritera gängvåldet

Att polisen behöver frigöra resurser är det nog ingen som är emot idag. Christian Engström vill att detta ska ske genom att avkriminalisera narkotikabrukarna. Tre självklarheter ser han i metoden och skriver om i veckans krönika!

Gängvåldet skenar, men istället för att fokusera på våldet lägger polisen tid på att jaga fredliga narkotikabrukare med pissprover. Det är inte polisens fel, för det är politikerna som bestämt polisens prioriteringar. Men det är vansinne.

Avkriminalisera narkotikabruk och odling av cannabis för eget bruk, och låt polisen prioritera riktiga brott.

Annons
Oleo Inhaler

För ett par veckor sedan kom Sverige upp till 48 dödsskjutningar under året, vilket är fler än något tidigare år. Det hände alltså i september, med tre hela månader kvar av året. Och sedan dess har gängen hunnit mörda ytterligare två människor i Södertälje med skjutvapen. Och en till innan jag hann skicka in det här texten. Vad summan kommer bli för hela året kan vi bara gissa.

– Våldet blir värre och värre, konstaterar den lokala polischefen i Södertälje.

Men bara 4 av årets dödsskjutningar har klarats upp, skriver DN. Om de gängkriminella skrattar åt polisen kan man förstå dem. Polisen är inte i närheten av att kunna vända våldsutvecklingen genom att spärra in mördarna. De våldsamma kriminella fortsätter strutta runt i orten som kungar.

Istället handlar det mesta av polisens arbete i förorterna om att sätta dit ungdomar för ringa narkotikabrott. Det gör att uppklarningsprocenten ser bättre ut i statistiken, för det är naturligtvis mycket lättare att få en fällande dom genom att tvinga någon till ett pissprov än att utreda ett gangstermord.

Men att polisen prioriterar strunt framför gängvåldet undergräver förtroendet för rättsstaten.

För det är ganska betydande resurser som polisen lägger på att sätta dit vanliga brukare. Fram till 2018 redovisade Polisen i sin årsredovisning hur många timmar de la på narkotikabrott. År 2018 motsvarade det 1.200 helårsanställda. Den helt överväldigande delen av de brotten var ringa narkotikabrott, alltså vanliga brukare som blivit ertappade med narkotika i blodet eller ett par jointar i fickan.

Efter 2018 har Polisen tagit bort den här siffran ur sina årsredovisningar (varför då?), men det har inte kommit några signaler alls om att brukarjakten har prioriterats ner. Tvärtom faktiskt, om man ser till hur många politiker som har krävt ännu mer polisiära insatser mot dem som använder narkotika. Fast polisen inte har resurser att utreda ens alla grova våldsbrott.

Att avkriminalisera narkotikabrukarna och hemodling leder till minst tre positiva effekter:

  1. Polisen spar resurser som kan användas mot grövre brott. Genom att göra ringa narkotikabrott straffritt frigörs flera hundra poliser som kan arbeta mot allvarligare brottslighet. Det är poliser som redan är i tjänst och ute på gatorna, så förbättringen slår igenom omedelbart. Det enda som krävs är att riksdagen ändrar ett par meningar i lagboken.
  2. Polisen slutar vara vanliga ungdomars fiende i de utsatta områdena. Att polisen när som helst kan plocka in vilken ungdom som helst på ett förnedrande pissprov gör att ungdomarna lär sig se polisen som en fiende. Det gör det svårare för polisen att bekämpa andra (riktiga) brott. För att polisen ska kunna fungera effektivt måste den ha stöd och förtroende från dem som bor i området. Genom att avkriminalisera eget bruk av droger tar vi bort den främsta konfliktytan mellan polisen och vanliga hyggliga ungdomar. Då kan även ungdomar i utsatta områden börja se polisen som en vän som skapar trygghet, inte som en fiende som vill sätta dit dem.
  3. Hemodling av cannabis minskar gängens intäkter. Det är pengarna från narkotikahandeln som är basen för hela den kriminella förortskulturen. Cannabis är den största inkomstkällan, eftersom det är den vanligaste illegala drogen. Genom att tillåta odling av ett rimligt antal plantor för eget bruk drar vi undan en del av cannabispengarna från gängen. Inte allt, eftersom en del brukare inte kan eller vill odla själva, och kommer fortsätta köpa av någon som säljer. Men många cannabisbrukare skulle föredra att odla sitt eget gräs istället för att göda gängen, om det inte var så hårda straff på hemodling. Genom att avkriminalisera odling för eget bruk tar vi bort åtminstone några miljarder från gangstergängen.

Att avkriminalisera eget bruk och odling är en åtgärd som nästa regering kan göra mycket snabbt, om den vill. Det behöver inte konstrueras några komplicerade regelverk eller startas några nya myndigheter. Rent lagtekniskt handlar det om att ta bort straffet på det som idag räknas som ringa narkotikabrott, och klassa om cannabisodling för eget bruk så att även det blir straffritt.

Sedan är det fritt fram för polisen att helhjärtat börja bekämpa gängvåldet och annan allvarlig brottslighet, istället för att slösa tid på fredliga cannabisrökare.

Avgående statsminister Magdalena Andersson (S) lovade att vända på varje sten för att stoppa gängvåldet. Det gjorde hon aldrig. Stenen som det står ”narkotikapolitik” på fick ligga orörd, trots att det är de kriminellas monopol på att sälja narkotika som är basen för deras ekonomi, och därmed basen för gängvåldet.

Men nu har vi snart en ny regering. Om den nya regeringen vill kan den kasta av sig skygglapparna och göra upp med den narkotikapolitik som både givit oss högst narkotikadödlighet och flest gängskjutningar i hela EU.

Ett första steg – som kan genomföras fort – skulle vara en avkriminalisering av vanliga fredliga brukare.