Stockholm Medical Cannabis Conference

Cannabis ger de kriminella runt 10 miljarder om året

Vad är den illegala cannabismarknaden i Sverige faktiskt värd? Idag kan vi bara göra kvalificerade gissningar. Christian Engströms söndagskrönika avhandlar ämnet. ”Däremot stämmer siffran 10 miljarder mycket väl med en mätning i avloppsvattnet i Stockholm 2019 som pekade på att cannabismarknaden i hela Sverige kan vara värd ungefär 10 miljarder.”

Varje år smugglas mellan 100 och 150 ton narkotika in i Sverige, enligt polisens senaste uppskattningar. Det mesta av det, 75%, är cannabis. Om de här siffrorna stämmer innebär det att de kriminella gängen drar in i runt 10 miljarder om året bara på cannabis.

Den nya uppskattningen av narkotikamarknadens storlek kommer efter polisens mycket framgångsrika Encrochat-utredning förra våren. Då lyckades polisen får tillgång till en krypterad meddelandetjänst som de kriminella använde. Det gav polisen en unik inblick i gängens verksamhet.

Annons

Polisens underrättelseavdelning NOA skrev en rapport med titeln Lärdomar av Encrochat utifrån de nya uppgifterna, där de konstaterade att narkotikasmugglingen är betydligt mer omfattande än tidigare studier visat. SVT rapporterade en sammanfattning av polisrapporten:

Uppskattningsvis 100 till 150 ton narkotika förs in i Sverige varje år, fördelat på cirka 850 storskaliga smugglingsförsök. Cannabis står för merparten av smuggelgodset. Hasch utgör 52 procent, marijuana 22 procent, kokain 12 procent, amfetamin 11 procent och övriga preparat 3 procent.

De här siffrorna kan vi använda för lite överslagsberäkningar. 52% hasch plus 22% marijuana blir tillsammans ungefär 75% av de 100 till 150 tonnen narkotika, alltså mellan 75 och 112 ton cannabis totalt. Räknar man med ett pris på 120 kronor grammet i konsumtionsledet hamnar man någonstans mellan 9 och 13 miljarder som en uppskattning på den totala cannabismarknaden i Sverige. I runda slängar 10 miljarder om året, alltså.

Som en jämförelse kan nämnas att Systembolaget sålde för 37 miljarder år 2020.

Att cannabismarknaden är värd 10 miljarder om året är betydligt högre än andra uppskattningar som gjorts tidigare, vilket polisen också betonar. År 2020 uppskattade Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning CAN att cannabismarknaden var värd mellan 1 och 3 miljarder om året. Men den siffran menar polisen nu är alldeles för låg, alltså.

Däremot stämmer siffran 10 miljarder mycket väl med en mätning i avloppsvattnet i Stockholm 2019 som pekade på att cannabismarknaden i hela Sverige kan vara värd ungefär 10 miljarder.

Och 10 miljarder om året är vansinnigt mycket pengar, och en viktig delförklaring till våra problem med gängkriminaliteten i Sverige. Så länge vi fortsätter låta de kriminella behålla den här marknaden kommer vi inte kunna bryta gängens makt. Det är pengarna som är lockar unga killar in i gängkriminalitetens värld, och det är pengarna från narkotikamarknaden som gör att de kan försörja sig som heltidsgangsters.

Men vänder man på resonemanget ser man att vi har en fantastisk möjlighet att dra undan en stor del av den ekonomiska basen för gängkriminaliteten. Börjar vi sälja cannabis lagligt under reglerade former på Systembolaget, då försvinner det mesta av de här 10 miljarderna från den kriminella ekonomin. Det kommer inte få stopp på all gängkriminalitet, det påstår ingen.

Men ingen kan heller säga att någonting blir bättre av att vi fortsätter ge de kriminella ensamrätt på en marknad värd 10 miljarder om året.