Stockholm Medical Cannabis Conference

EU diskuterar legalisering av cannabis

Legaliseringsvågen som gått från land till land har även nått EU. Christian Engström uppmanar oss till att noga följa frågan: ”I värsta fall kan det bli som med frågan om snus. Där har EU under decennier har hållit fast vid sitt förbud”

Frågan om legalisering av cannabis har börjat diskuteras på EU-nivån. Att Tyskland har bestämt sig för att legalisera är den främsta anledningen, men många andra EU-länder rör sig också i samma riktning. Med lite tur kan utvecklingen inom EU komma att påverka även svenska politiker att ta av sig skygglapparna i narkotikafrågan.

EMCDDAEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, är det otympliga namnet på EU:s byrå för narkotikastatistik. De samlar varje år in statistik om narkotikaanvändning och narkotikarelaterade problem från EU-länderna, för att göra det möjligt att jämföra. Det finns skillnader i kvaliteten på statistiken från de olika medlemsländerna, så det blir inte nödvändigtvis en perfekt jämförelse. Men EMCDDA gör så gott de kan med att harmonisera statistiken, så det är de mest jämförbara siffrorna som finns att tillgå.

Annons
Oleo Inhaler

I statistiken från EMCDDA kan man till exempel se att Sverige är det EU-land som straffar flest brukare i förhållande till befolkningen, samtidigt som vi har den högsta (eller vissa år näst högsta) narkotikadödligheten. Det är facit på den svenska restriktiva narkotikapolitiken baserad på en nollvision för bruket, istället för att försöka minimera dödsfallen och skadorna från narkotika.

För ett par veckor sedan gästade EMCDDA:s chef Alexis Goosdeel Sverige. TT gjorde en intervju med honom som publicerades under rubriken Det drogfria samhället är en illusion:

– Det finns fortfarande de som tror att kriminalisering och repression leder till att människor blir rädda och därmed till minskat bruk, men det finns inget vetenskapligt stöd för att så är fallet, säger han.

EU:s drogbyrå, som i dagarna firar 30 år, har sitt säte i Portugals huvudstad Lissabon. Där tog man för drygt tjugo år sedan det radikala steget att avkriminalisera alla droger.

Ingen har gått så långt, men inom EU har det tagits stora steg bort från den restriktiva politiken. Numera, säger Goosdeel, råder bred samsyn kring att man bör undvika att fängsla människor på grund av drogbruk.

– Inte minst unga människor riskerar att få livet förstört av att hamna i fängelsesystem som potentiellt kan leda till att de blir kriminella. Det är de inte enbart genom att konsumera droger.

I EU har man alltså en betydligt nyktrare syn på narkotikapolitiken än vad svenska politiker uppvisar. Och det är inte bara EU:s expertmyndighet som tycker så här.

Det pågår en politisk process inom EU också, som har tagit fart i och med att Tysklands regering har beslutat att legalisera cannabis för rekreationsbruk. TT skrev i början av året under rubriken Tysk legalisering kan skapa grön våg i Europa:

Konsumenterna ska kunna köpa hasch och marijuana via ett nätverk av licensierade affärer och apotek, ungefär som ett Systembolaget för cannabis. Målet är att bekämpa den svarta drogmarknaden, att kunna kontrollera utbud och kvalitet samt att komma bort från det ohållbara i att brottsstämpla miljoner konsumenter.

I dag är dock odling av cannabis olagligt inom EU. Unionens gränsöverskridande lagar, om allt från den inre marknaden till narkotikasmuggling, hotar med andra ord att sätta käppar i hjulet för den tyska festen – om inte regeringen i Berlin kan övertala EU att kliva på det gröna tåget.

Att Tyskland vill säkerställa att legaliseringen överensstämmer med EU:s lagstiftning innebär att Bryssel tvingas ta ställning i en känslig fråga. Just nu genomför EU-kommissionen en första granskning av det tyska förslaget. Ett nej från kommissionen innebär enligt den socialdemokratiska tyska hälsoministern att landets planer går upp i rök. Ett ja spås å andra sidan leda till att EU banar väg för en legaliseringsvåg över hela unionen, skriver Politico.

Det är med andra ord inte klart ännu hur EU kommer ställa sig.

I värsta fall kan det bli som med frågan om snus. Där har EU under decennier har hållit fast vid sitt förbud mot snus, trots överväldigande bevis att snus gynnar folkhälsan genom att minska cigarettrökningen. I Bryssel finns det gott om förbudslobbyister som är så övertygade om sin egen moraliska överlägsenhet att de inte tycker att de behöver bry sig om vetenskap och evidens.

Men det är trots allt troligare att EU kommer följa tidsandan och på något sätt öppna vägen för avkriminalisering och legalisering. Tyskland är EU:s största och viktigaste land, och det ska mycket till för att Bryssel ska söka direkt konflikt med Berlin. Och det är inte bara Tyskland som går mot en liberalare syn på cannabis. Malta och Luxemburg har avkriminaliserat hemodling och mindre innehav, och för ett par veckor sedan meddelades en dom i italienska högsta domstolen som tycks göra hemodling lagligt även i Italien. För att bara nämna några EU-länder.
Om EU kommer fram till att legalisering av cannabis är vägen framåt kommer det ha mycket stor betydelse för Sverige. Just nu är de flesta svenska politiker skräckslagna inför att diskutera alternativ till den hårda svenska nolltoleranspolitiken. När de säger ”vända på alla stenar” menar de hittills alltid ”alla stenar utom narkotikapolitiken”.

Men samtidigt är svenska politiker väldigt angelägna om att vara följsamma mot Bryssel. Vare sig EU bestämmer något bra eller något dåligt vill svenska politiker gärna vara bäst i klassen när det gäller att införa EU-reglerna. Om EU tydligt deklarerar att avkriminalisering är bra för folkhälsan och legalisering av cannabis är bra för kampen mot den organiserade brottsligheten, då kommer det plötsligt bli mycket lättare för svenska politiker att säga samma sak utan att bli klassade som oseriösa flumtomtar.

Så det finns all anledning att följa vad som händer i EU, och göra vad vi kan för att processen ska landa i rätt slut. Och det finns också anledning att känna sig hoppfull. Debatten om cannabis har kommit mycket längre, och är mycket mer evidensbaserad och verklighetsnära, i alla andra EU-länder än Sverige. Om inte svenska politiker förmår att skärpa sig självmant, får vi väl hoppas att EU kommer tvinga dem att ta av sig skygglapparna och dra upp huvudet ur sanden.

För ingenting kan stoppa en idé vars tid har kommit.

Läs mer hos nyhetssajten Politico.eu:

Weed makes inroads across Europe. Sammanställning av vad som är på gång med legalisering av cannabis i 14 olika EU-länder (nov 2022)

Joint decision: How Brussels could rain on Germany’s cannabis parade. Mer om hur Tysklands legalisering av cannabis är beroende av vad EU beslutar (dec 2022)