Stockholm Medical Cannabis Conference

Europeiskt stöd för medicinsk cannabis på väg att bli verklighet

Förändringen kring medicinsk cannabis sprider sig över kontinenten, men i alltför långsam takt för att hjälpa alla lidande patienter som behöver de hälsofrämjande fördelarna som medicinsk cannabis kan erbjuda.

Medicinsk cannabis har länge hindrats av förbudspolitik i hela Europa, men det är bara de senaste åren som medicinsk cannabis har omfamnats, och även då är det inte i varje nation och rör sig i en takt som inte gör rättvisa åt potentialen som medicinsk cannabis innehar.

Tillgång till medicinsk cannabis och cannabisbaserad forskning behövs desperat över hela Europa, och det är kärnan i en ny underskriftskampanj som nyligen godkändes att fortsätta av Europeiska unionen. Enligt utdrag från ursprunglig rapportering från Marijuana Moment:

Annons
Headshopsweden

Europeiska unionens (EU) tjänstemän har gett grönt ljus för att aktivister ska starta en underskriftskampanj för en multinationell initiativ som skulle främja tillgång till medicinsk marijuana och främja forskning om cannabis terapeutiska potential.

Aktivisterna bakom åtgärden angav tre mål de ville att kommissionen skulle förfölja, men organet sa att det bara kunde registrera två av dem.

Ett godkänt mål uppmanar kommissionen att ”främja tillgång till medicinsk cannabis och tillåta transport av cannabis och dess derivat förskrivna för terapeutiska ändamål för att säkerställa full njutning av rätten till hälsa.” Det andra begär att EU ska ”tilldela nödvändiga resurser för att forska om cannabis för dess terapeutiska ändamål.”

Aktivisterna hade också förespråkat skapandet av en ”trans-europeisk medborgarförsamling om cannabispolitik, inklusive sanktioner och konsekvensen av medlemsstaternas politik.” Dock angav Europeiska unionen att man inte skulle registrera det specifika målet.

Förespråkarna som leder ansträngningen kommer nu att ha sex månader på sig att starta en kampanj för insamling av underskrifter, varefter de kommer att ha ett år på sig att samla in en miljon giltiga underskrifter. De giltiga underskrifterna måste komma från minst sju Europeiska unionens medlemsstater för att tvinga fram övervägande.

Den europeiska medborgarinitiativet introducerades först med Lissabonfördraget som ett verktyg för att sätta dagordningen i medborgarnas händer. Det lanserades officiellt i april 2012 enligt Europeiska unionens förteckning över åtgärden.