Majoriteten av medborgare i Thailand stödjer legaliseringen av cannabis

Mer än 58% av de thailändska medborgarna stöder regeringens senaste cannabisreformer som innebar att växten togs bort från landets narkotikalista och att cannabisodling och handel med cannabis legaliserades.

En undersökning som utförts av Thailands nationella institut för utvecklingsförvaltning visade att 58,55 procent av medborgarna instämde i regeringens beslut att ta bort cannabis från landets narkotikalista i kategori 5, rapporterar Bangkok Post. Undersökningen visade att 41,45 procent inte höll med om beslutet, varav 24,98 procent ansåg att cannabis är skadligt för barn och ungdomar och att regeringen inte har kunnat kontrollera användningen. 

Majoriteten av de svarande (67,02 %) uppgav att de inte har någon erfarenhet av cannabis medan 32,98 % uppgav att de hade viss erfarenhet.  

Annons
CPH

Undersökningen visade att 34,81 % av de tillfrågade instämmer starkt i reformerna och sade att cannabis är en värdefull växt som kan användas för medicinska ändamål och för att generera inkomster. 23,74 % instämde i viss mån i åtgärderna och sade att cannabis är mer användbart än skadligt. Ytterligare 16,56 % av de tillfrågade var måttligt oeniga med reformerna och ansåg att cannabisanvändning är skadligt för hälsan.  

Thailändska tjänstemän tog bort cannabis från narkotikalistan i februari och legaliserade odling och handel med växten tidigare denna månad. 

Undersökningen visade att 42,44 % av de tillfrågade var ”mycket” oroliga för att barn och ungdomar ska använda cannabis på ett otillbörligt sätt. 29,62 % svarade att de var oroliga i viss utsträckning, 16,95 % var inte alls oroliga och 10,99 % var något oroliga.  

Lite mer än en tredjedel (34,05 %) av de svarande sade att de skulle använda cannabis för medicinska ändamål, 31,15 % för rekreationsändamål, 22,21 % för användning i mat och dryck och 12,59 % för olika kommersiella produkter. 

Av dem som svarade att de har erfarenhet av växten sade 30,56 % att de hade rökt den, 21,06 % hade använt den för medicinska ändamål, 6,94 % hade odlat den, 1,39 % hade tillverkat cannabisbaserade produkter för kommersiella ändamål och 0,23 % hade varit involverade i handeln. 

Ursprungsartikel

Författare