Nobelpriset i medicin 2021 och dess koppling till cannabis och smärta

Nobelpricet i medicin 2021 har faktiskt en del med cannabis att göra om man verkligen gräver på djupet. Stefan Broselid, Ph.D. i molekylärfarmakologi går igenom ämnet för cannabis i fokus. ”Ny forskning tyder på att många olika cannabinoider verkar genom dessa receptorer, vilka finns uttryckta i hög koncentration på perifera sensoriska nerver. Dessa verkningsmekanismer är sannolikt är starkt bidragande anledningar till att cannabis verkar fungera så bra mot just neuropatisk smärta och ger en trovärdig förklaring till varför patienter ofta föredrar specifika strains framför andra för att behandla neuropatisk smärta.” Skriver han i sin text.

För två veckor sedan utannonserades årets nobelpristagare. Vinnarna av nobelpriset i medicin är forskarna David Julius och Ardem Patapoutian, vilka får priset för sina viktiga upptäckter av TRP-receptorer, en proteinfamilj som fungerar både som jonkanaler och som receptorer för olika stimuli. De reglerar bl.a. våra förmågor att känna varma och kalla temperaturer. David Julius får priset för upptäckten av TRPV1-receptorn (Transient Receptor Potential cation channel subfamily V-1), den första identifierade TRP-receptorn. David letade efter en receptor som aktiveras av capsaicin, molekylen som ger chilifrukter sin hetta. Just TRPV1-receptorn visade sig ensam vara ansvarig för detta fenomen och experiment visar även att receptorn aktiveras vid temperaturer över 43 grader – just den temperatur då vatten börjar brännas och göra ont. Ardem Patapoutians arbete bygger vidare på David Julius upptäckter och bägge forskarna identifierade oberoende av varandra ytterligare medlemmar i TRP-familjen, däribland TRPM8 som istället aktiveras av kyla och kylande ämnen som menthol och eucalyptol.

Vad har nu detta med cannabis att göra då kan man undra? Jo, minst sex olika TRP-receptorer har visat sig regleras av fytocannabinoider. Δ9-THC aktiverar framförallt TRPV2, men även TRPV3, TRPV4, TRPA1 och TRPM8 till en något lägre grad. CBD är en väldigt potent TRPV1-,TRPA1- och TRPV4-agonist men kan också aktivera TRPV2 vid högre koncentrationer. CBD hämmar även aktiviteten hos TRPM8-receptorn. Ytterligare andra, “mer exotiska” cannabinoider som CBG, CBDV, THCV, CBC och CBN har också visat sig reglera aktiviteten hos olika TRP-receptorer.

Annons
CPH

Det är sedan länge känt att många av dessa receptorer är starkt kopplade till perifer neuropatisk smärta. Ny forskning tyder på att många olika cannabinoider verkar genom dessa receptorer, vilka finns uttryckta i hög koncentration på perifera sensoriska nerver. Dessa verkningsmekanismer är sannolikt är starkt bidragande anledningar till att cannabis verkar fungera så bra mot just neuropatisk smärta och ger en trovärdig förklaring till varför patienter ofta föredrar specifika strains framför andra för att behandla neuropatisk smärta.

Dessa olika receptorer utgör attraktiva läkemedelsmåltavlor för läkemedelsjättarna som försöker utveckla enskilda små molekyler mot receptorerna för att patentera och sälja. TRPV1 är högintressant som läkemedelsmåltavla för nya typer av icke-opioid-smärtstillande läkemedel, epilepsimediciner och antiinflammatoriska mediciner, vilket bekräftar vilken potential som cannabis och dess unika cannabinoider faktiskt besitter.

Författare