Schweiz lyfter förbudet mot medicinsk cannabis

Schweiz som nu senast varit på tapeten för sitt försök med att legalisera rekreationell cannabis lyfter ny förbudet för medicinsk användning av växten.

Den schweiziska regeringen meddelade den 22 juni att den kommer att häva förbudet mot medicinsk cannabis i enlighet med en ändring av den schweiziska narkotikalagen som parlamentet godkände i mars 2021. Enligt Agence France Presse har regeringen ”för avsikt att underlätta tillgången till cannabis för medicinskt bruk för patienter”.

”Beslutet att använda ett cannabisbaserat läkemedel i terapeutiskt syfte kommer att ligga hos läkaren, i samråd med patienten”, sade regeringen om ändringen. Från och med den 1 augusti kommer patienterna inte längre att behöva få tillstånd från det federala folkhälsobyrån (FOPH). Försäljning och konsumtion av cannabis för vuxna kommer dock fortfarande att vara olagligt.

Annons
Shy Aviation

I Schweiz är medicinsk cannabis endast tillåten för patienter med läkares godkännande, eller som tidigare krävt godkännande från FOPH. Medicinsk cannabis är dock fortfarande endast tillåten om läkemedlet innehåller mindre än 1 % THC och är licensierat. För närvarande är endast Sativex godkänt för recept till patienter.

Landets federala offentligrättsliga institution, Swissmedic, som ansvarar för både ”godkännande och övervakning av terapeutiska produkter”, inklusive kokain, metadon och morfin, kan så småningom få i uppdrag att hantera cannabisindustrin framöver.

Redan 2019 utfärdade BOPH cirka 3 000 tillstånd för cannabispatienter som lider av en mängd olika medicinska tillstånd. FOPH beskrev dock denna process som ”tråkiga administrativa förfaranden”. ”Sjuka människor måste kunna få tillgång till dessa läkemedel utan överdriven byråkrati”, konstaterade man.

I september 2021 godkände den schweiziska regeringen ett försök med cannabis för rekreationsbruk kallat ”Zuri Can”, som väntas börja i sommar. Det fanns ett förbehåll, som krävde att endast ”erfarna användare” skulle ansöka om att delta, och detta kontrolleras genom att testa hårprover i stället för urin- eller blodprov. Försöksprogrammet kommer att hållas i Basel, Schweiz, och analysera resultat från 400 personer som kommer att godkännas för att köpa cannabis för rekreationsbruk från specifika apotek.

I juni 2022 genomfördes också en ny studie av universitetet i Genève och konsultföretaget EBP som undersökte fördelarna med en fullständig legalisering av cannabis. Enligt forskarnas resultat konsumeras cirka 56 ton cannabis varje år i Schweiz. Baserat på dessa uppgifter skulle de årliga intäkterna för försäljning av cannabis för vuxenbruk kunna samla in upp till 582 miljoner schweiziska franc (CHF). Industrin skulle kunna generera 0,06 % av landets ekonomi, vilket är ungefär samma bidrag som Appenzell Innerrhoden, landets minsta kanton sett till befolkning och yta. Laglig cannabis skulle också kunna ge upp till 4 400 heltidsjobb, att jämföra med landets schweiziska olycksfallsförsäkring som har cirka 4 200 anställda.

I slutändan finns det, som man sett i andra länder, många fördelar med att upprätta ett regelverk för legalisering av cannabis. Studieförfattaren och forskningsassistent vid institutet för sociologisk forskning vid universitetet i Genève Dr Oliver Hoff förklarar att det är dags att de schweiziska cannabislagarna får en uppdatering. ”Simuleringen visar att den nuvarande formen av reglering ger [ett] ekonomiskt ineffektivt resultat”, säger Hoff i ett uttalande. ”Medan artificiellt höga vinstmarginaler gör det möjligt för illegala aktörer att generera generösa vinster, lider konsumenterna av otillräcklig öppenhet när det gäller produkter och kvalitet. Hälsovårdssystemet och förebyggande åtgärder har svårt att få tillgång till konsumenter med problematiska konsumtionsmönster och staten saknar tillgång när det gäller regleringsmässiga, skattemässiga och folkhälsoorienterade initiativ.”

FOPH:s chef för politik och genomförande, Adrian Gschwend, gav också ett uttalande om tidpunkten för denna studie. ”Studien kommer precis vid rätt tidpunkt eftersom utskottet för social- och hälsovårdsfrågor i nationalförsamlingen nyligen har påbörjat ett lagförslag om legalisering av cannabis”, sade Gschwend. ”Resultaten visar att både den nuvarande illegala marknaden och en liberal kommersiell marknad orsakar kostnader för allmänheten medan enskilda individer genererar stora vinster. Vi behöver därför en välreglerad marknad som garanterar både skydd för barn och ungdomar och hälsoskyddsåtgärder.”

Ursprungsartikel

Författare