Stockholm Medical Cannabis Conference

Svagt stöd för avkriminalisering på Socialdemokraternas kongress

Socialdemokraterna, Sveriges en gång stolta fästning för arbetarrörelsen har haft kongress, frågan om cannabis togs upp. Christian Engström skriver efter att han läst kongresshandlingarna att:” Sveriges narkotikapolitik ska fortsätta i de gamla hjulspåren, tycker partistyrelsen.”

Socialdemokraterna har hållit kongress i dagarna, för att spika sitt program inför valet nästa år. Ett av ämnena var narkotikapolitik, men den som hade hoppats på stora förändringar lär känna sig besviken. Partistyrelsen vill i allt väsentligt behålla dagens restriktiva narkotikapolitik, med det långsiktiga målet att göra Sverige till ett narkotikafritt samhälle genom fortsatta insatser från polis och tull.

Ingen enda motion till kongressen föreslog legalisering av cannabis. Några motioner tog dock upp frågan om att avkriminalisera brukarna och satsa på hjälp istället för straff, för att försöka få ner Sveriges höga narkotikadödlighet. Men partistyrelsen vill inte se någon avkriminalisering, eller ens en utredning om frågan, och rekommenderar avslag på motionerna.

Annons

Diskussionen om narkotikapolitik finns i del B av kongresshandlingarna, ”Vi bygger ett land som håller ihop”. Först ut är Socialdemokraternas partistyrelse, som skriver:

Det långsiktiga målet för den svenska narkotikapolitiken är ett samhälle fritt från narkotika. Målet har ett brett stöd och ligger fast. Men samtidigt behöver narkotikapolitiken utvecklas för att bryta den negativa trenden med en ökad användning och en fortsätt hög narkotikarelaterad dödlighet, även om en viss minskning skett på senare år.

Partistyrelsen erkänner alltså att vår narkotikapolitik har resulterat i en hög narkotikarelaterad dödlighet. (Allra dödligast i EU, faktiskt, även om partistyrelsen väljer att inte nämna det.) Men politiken baserad på målet om det narkotikafria samhället ska ändå ligga fast, säger partistyrelsen. De vill på inga villkor att man ser över narkotikastrafflagstiftningen och kriminaliseringen av eget bruk:

Partistyrelsen är däremot inte beredd att ta ställning för en avkriminalisering av exempelvis eget bruk. En sådan lagändring riskerar att skicka en oönskad signal till den organiserade gängkriminaliteten som i hög grad finansierar sin verksamhet med försäljning av narkotika.

Polisen ska alltså fortsätta lägga stora resurser på att jaga vanliga brukare. Att den politiken har lett till de högsta dödstalen i EU spelar ingen roll, för det viktiga är att inte ”skicka en oönskad signal”.

Men några av motionerna till S-kongressen försöker ändå ta försiktiga steg i riktning mot en humanare och mer verklighetsbaserad politik.

Motion B310 från Felix Lundqvist, Katrineholm, har rubriken ”En forskningsbaserad narkotikapolitik”. Den innehåller en välskriven genomgång av olika skademinimerande åtgärder, och föreslår bland annat att Socialdemokraterna ska verka för att vi avkriminaliserar privat bruk av droger, och klassificerar drogmissbruk som ett medicinskt problem istället för ett brott.

Motion 318 från Jesper Larsson och Alexander Nilsson, Sölvesborg har rubriken ”Förnya svensk narkotikapolitik”. Även den pekar på vår höga narkotikadödlighet, och kritiserar att regeringen hittills vägrat att tillsätta en utredning som innefattar kriminaliseringens effekter, trots att riksdagen fattat beslut om en sådan utredning. Motionärerna föreslår en omfattande utredning av svensk narkotikapolitik, i synnerhet ”huruvida nuvarande politik och lagstiftning är ändamålsenlig, samt utreda möjliga förändringar som kan tjäna till att minska narkotikans skadeverkningar och förbättra upptäckandet och behandlingen av narkotikamissbruk”.

Motion 326 från Jens Wigen, Solna påpekar konsekvenserna att åka dit för ringa narkotikabrott blir ett väldigt hårt straff för många unga, eftersom brottet registreras och är offentligt i fem år, och många arbetsgivare sorterar bort arbetssökanden med prickar i belastningsregistret, vilket gör det svårare för dem att komma in på arbetsmarknaden. Det missgynnar speciellt samhällets socioekonomiskt svagare grupper, påpekar motionären, och föreslår att lagstiftningen ska ses över.

Motion B339 från Wilma Eklund, Österåker påminner om att Folkhälsomyndigeten bedömer att narkotikastrafflagen inklusive kriminaliseringen av eget bruk behöver utvärderas, och vill att Socialdemokraterna ska ställa sig bakom en sådan utvärdering. Denna utredning skulle kunna ge viktig information för att kunna få ned våra extrema
dödsfall från narkotika, något som måste vara den högsta prioriteten, skriver motionären.

Men partistyrelsen tycker inte att någon av de här motionerna ska bifallas av kongressen. Sveriges narkotikapolitik ska fortsätta i de gamla hjulspåren, tycker partistyrelsen, och så kommer kongressen alldeles säkert att besluta.

Men all heder åt de socialdemokratiska motionärer som åtminstone har gjort ett försök att få upp EU:s dödligaste narkotikapolitik till debatt i partiet.