Fibro & cannabis: “Min smärta är helt borta.”

I världen idag så lider 1 av 20 människor av fibromyalgi. I USA exempelvis så lever 6,4 % av alla deras invånare med det svåra tillståndet och i Sverige uppskattar man att runt 200 000 av våra invånare har det.

Fibromyalgi är ett tillstånd som oftast bidrar med att ge patienter kronisk smärta, yrsel och ökad känslighet, man kan även få andra sidoeffekter som sömnbrist, kognitiva problem och huvudvärk.

Idag går många människor med fibromyalgi utan behandling och oftast kan det ta flera år innan en läkare kan fastställa att man just lider av det. 

Annons
Bang & Olufsen

Vi har sett i flera studier och artiklar att cannabis faktiskt kan hjälpa vissa med fibromyalgi, speciellt med att lindra deras smärta. Detta är något sjukvården här i Sverige exempelvis, inte pratar om.

I en artikel från Cannabis health news UK så får man möta Natalie som blivit diagnoserad med fibromyalgi.

Natalie fick diagnosen under sina första år som lärare, hon hade tidigare upplevt symtom sedan hon var i den tidiga tonåren men läkaren hade då hänvisat till att det bara var växtvärk.

“Sen jag var tolv år gammal så har jag haft mycket smärta kombinerat med trötthet” berättar hon. “Min doktor sa att det var växtvärk, men under mitt första år som lärare några år senare, så vaknade jag upp en dag och kunde inte göra någonting. Jag var så otroligt trött och hade en sån stark smärta i min kropp. Den känslan fortsatte i flera månader, vilket var väldigt svårt och jobbigt för mig. Jag fick sedan min formella diagnos av en reumatolog och tog många blod och styrketester för att försäkra mig om att jag inte hade artrit eller lupus, som har liknande symtom som fibromyalgi”

När Natalie fick hennes diagnos, så började hennes liv förändras. Hon fick säga upp sig från sitt jobb som lärare då det blev alldeles för mycket att hantera när hennes symtom förvärras. 

Så hon tog ett jobb där hon själv kunde välja timmarna hon ville och kunde arbeta.

“Jag tog ett arbete som barnskötare, mestadels för att det var bra betalt” berättar hon. “Jag kunde arbeta några dagar i veckan och få ut ett acceptabelt belopp av pengar så att jag kunde betala mina räkningar. Sen så jobbade jag lite inom detaljhandeln vid sidan om.”

Natalie har innan inte känt sig så bekväm i vissa sociala sammanhang etc, vilket är väldigt vanligt att känna men inte något man oftast vågar prata om.

Men för att hindra henne själv från att känna sig isolerad och ensam så vände hon sig till online grupper där hon mötte människor och skaffade vänner.

“Jag är inte fantastisk på att socialisera mig, jag har alltid funnit det lite svårt. Jag höll inte kontakten med så många från grundskolan eller universitetet, detta på grund av psykisk ohälsa som gjort att jag dragit mig tillbaka. Detta gjorde så att jag blev väldigt isolerad, och det var då jag vända mig till grupper online, där jag träffat några personer som jag idag fortfarande är vän med” berättar Natalie.

Det var när hon vände sig online som hon hittade en grupp för människor med fibromyalgi.

Där delade människor sina upplevelser, erfarenheter och tips, ett förekommande tips som oftast diskuterades var att använda medicinsk cannabis till hjälp för att lindra smärta.

“Jag hade aldrig riktigt tänkt på fördelarna kring det, det jag visste om cannabis var att de gjorde en avslappnad. Människor i fibromyalgigruppen berättade att det använda medicinsk cannabis och att de fann de hjälpsamt. Det har bara gått en kortare tid som jag själv börjat använda det som en riktig medicin”

Cannabis kan hjälpa mot smärta som patienter med fibromyalgi upplever.

I en studie som nyligen gjorts kring patienter som har diagnoserats med fibromyalgi och andra inflammatoriska reumatiska sjukdomar så rapporterade man en minskning av smärtnivå rerna efter man använt medicinsk cannabis.

Studien undersökte 319 patienter och deras användning av cannabisbaserade produkter.

De patienter med fibromyalgi rapporterade en smärtminskning på 77%, med den andra gruppen rapporterade en minskning på 78%.

Båda grupperna rapporterade även att deras sömnkvalite förbättrades.

Natalie berättade att hon som tidigare nämnt inte tänkt att cannabis kan hjälpa mot hennes symtom, delvis för att den iden av förskrivning inte nämndes mycket alls hos de läkare hon haft.

“Det känns nästan som att medicinsk cannabis är under ett nätverk där man enbart viskar om det. Jag skulle aldrig vetat om detta om de inte var för online gruppen jag var med i, eftersom att det inte riktigt nämns eller pratas inom hälsosektorn. Läkare nämner inte detta.”

Natalie har funnit att cannabis kan hjälpa att lindra mestadelen av hennes smärta.

“Jag får oftast värk och smärta i axlarna och nedre ryggen, jag tror att ifall människor visste den nivån av smärta jag har, så skulle dom få ett annat perspektiv på vad smärta kan vara. Men jag antar att jag är van med det. På grund av hur jag arbetar idag så använder jag inte medicinsk cannabis förens på kvällen, i slutet av dagen. När jag tar det så kan min smärta försvinna helt, och under sämre dagar när smärtan är högre så kan jag ta medicinen och ta ett varm bad, det är en perfekt kombination.”

Natalie är inte så öppen om sin användning av medicinsk cannabis, delvis på grund av henne jobb men även den stigman som finns kring cannabis. Hon är öppen om det med några av hennes vänner, men inte hennes familj.

“Mina föräldrar är från en annan generation och är lite konservativa. Det är annorlunda för dom och de förstår inte hur cannabis kan hjälpa. Mina klienter vet inte om att jag använder medicinsk cannabis, då jag vet att vissa inte skulle gilla det. Samtidigt som jag har klienter i Nederländerna som exempelvis inte dricker alkohol men kan ses på en joint, men för mig är det annorlunda. Folk har svårt att erkänna att det tar denna typ av medicin, på grund av attityden som finns gentemot den. Men mediciner som Xanax exempelvis har mer inflytande på hur du mår både fysiskt och psykiskt, i jämförelse med cannabis. Men mediciner som Xanax är mer acceptabelt just för att det är förskrivet av stora farmaceutiska företag.”

Natalie känner att det måste ske en förändring kring utbildning om cannabis, så att människor blir medvetna om de fördelar cannabis kan bidra med när det kommer till fibromyalgi. Hon markerade även att det borde finnas mer medvetande kring de alternativ som finns vid förskrivning av medicin.

“Mer människor borde vara medvetna om de fördelar som cannabis kan bidra med, istället för att vara ett nischat ämne men en stigma runt om sig. Sjukvårdare måste bli mer medvetna om hur cannabis kan hjälpa samt om de olika vägarna som finns som folk kan gå när de behöver få ett recept.”  

Ursprungsartikel

Författare