Medicinsk cannabis i Sverige

Medicinsk cannabis i Sverige har länge varit något av en myt. En del tror inte att det finns alls och andra väntar på svar från Läkemedelsverket på sin licensansökan. Cannabis i fokus har sammanställt hur läget är i Sverige och vem som får skriva ut cannabis på recept.

I Sverige går det idag att få medicinsk cannabis i tre beredningsformer från sjukvården. Bediol, som är torkade växtdelar. Epidyolex, som är en CBD-olja, och Sativex som är en munhålespray tillverkad utav cannabisextrakt. Bediol är i dagsläget inte ett registrerat läkemedel i Sverige och kräver en s.k enskild licens från ens läkare, medans Sativex och Epidyolex är registrerade läkemedel.

Sativex föreskrivs i nuläget för att lindra muskelstelhet vid multipel skleros (MS), till patienter som inte har fått lindring av konventionell behandling, medans Bediol huvudsakligen förskrivs för neuropatisk och/eller kronisk smärta. Även ryggmärgsskador, cancersmärta och vissa former av kronisk smärta kan i dagsläget behandlas med cannabispreparat. Epidyolex, som bara innehåller CBD, är i dagsläget godkänt för behandling av vissa sorters krampanfall.

Utanför Sverige har medicinsk cannabis även använts för att bland annat minska illamående och kräkningar, samtidigt som det kan öka aptiten hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling eller är sjuka i AIDS. Medicinsk cannabis har även använts för att sänka trycket i ögonen hos glaukompatienter, samt generell smärtlindring, huvudsakligen neuropatisk smärta och kronisk smärta.

I dagsläget är det möjligt för läkare i Sverige att föreskriva cannabispreparat, även på vårdcentralen. Men det är inte alltid ens läkare är medveten om eller utbildade i cannabisbaserad behandling. Det har däremot öppnat upp ett antal privata kliniker i Sverige som redan nu arbetar med, och för, cannabis som medicin. Några tydliga exempel har varit Aureum Life och Aleris i Stockholm, och Smärt & Psykiatricentrum i Malmö. Aureum sticker dock ut lite extra då dom även har satsat på ett antal odlingsanläggningar runt om i världen, med förhoppningen om att kunna leverera råvaror till laboratorier, branschkollegor och läkemedelsindustrin.

Det är en spännande tid vi lever i, där en förändring i den Svenska narkotikapolitiken verkar närma sig med stora steg. Genom ett väl uppmärksammat rättsfall fick vi tillgång till medicinsk cannabis, och för dom påverkade så öppnar det upp en helt ny värld av möjligheter till ett bättre levande.

Författare