Kan CBG hjälpa vid Crohns sjukdom och IBD?

Vissa studier tyder på att CBG kan vara en potent terapeutisk cannabinoid – särskilt när det gäller Crohns sjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Crohns sjukdom är en tarmsjukdom som orsakar kronisk inflammation i mag-tarmkanalen.

Crohns sjukdom tillhör en större grupp av sjukdomar som kallas inflammatoriska tarmsjukdomar, eller IBD – en övergripande term för inflammationer som finns i mag-tarmkanalen. Den omfattar främst ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom. UC drabbar tjocktarmen medan Crohns sjukdom kan drabba alla delar av matsmältningssystemet.  

Annons
Cannabis i Fokus YouTube

Även om IBD i första hand är en mag- och tarmrelaterad sjukdom kan effekterna av IBD sprida sig över hela kroppen och vara en försvagande sjukdom att leva med både fysiskt och psykiskt. 

Som med det mesta i den medicinska världen kan Crohns sjukdom (och bredare IBD) påverka olika patienter olika, men några av de vanligaste symptomen är följande:

Smärta – Mild till svår smärta i buken, lederna, underlivet eller ändtarmen.

Gastrointestinal – Uppblåsthet, tarmobstruktion, diarré, illamående, kräkningar eller flatulens.

Effekter på hela kroppen – Trötthet, feber eller aptitlöshet.

Anal – Sprickor eller blödning

Andra vanliga symtom kan vara: Kramper, depression, ångestutbrott, munsår, långsam tillväxt eller viktminskning.

Även om det inte finns något känt botemedel mot Crohns sjukdom kan terapier kraftigt minska dess tecken och symtom och till och med åstadkomma långsiktig remission och läkning av inflammationen. Med behandling kan många personer med Crohns sjukdom fungera bra och leva ett tillfredsställande liv. 

Det finns många studier som visar att cannabis har en positiv inverkan på inflammation, så det skulle vara logiskt att det skulle kunna vara till hjälp vid detta tillstånd, men om du utforskar bevisen ytterligare kanske CBD inte är den bästa cannabinoiden att välja.

Så var kommer CBG in i bilden?

Cannabigerol (CBG) är en av de cannabinoider som finns i cannabisplantan och kallas ofta för alla cannabinoiders moder. Detta beror på att andra cannabinoider härstammar från cannabigerolsyra (CBGA), en sur form av CBG. 

CBG finns i mindre mängder än andra cannabinoider i cannabisplantor och härrör från yngre plantor eftersom de innehåller högre mängder än mer mogna och utvecklade plantor.  I fullt utvecklade växter med höga koncentrationer av THC och CBD hittar du mycket låga koncentrationer av CBG. 

Denna mindre vanliga men potenta cannabinoid har ökat i popularitet under de senaste åren och det finns ett ökande antal studier på en rad olika kliniska områden som den kan stödja, varav ett är inflammation i mag-tarmkanalen.

Cannabigerol har undersökts som ett terapeutiskt alternativ för kolorektal cancer och kolit med hjälp av musmodeller. Resultaten visade att behandling med CBG ökade graden av vävnadsåterställning i tjocktarmen, förhållandet mellan tjocktarmsvikt och längd, tjocktarmsgenomsläpplighet och minskade inflammation. Författarna fann också att CBG var effektivt som behandling för att förebygga kolitassocierade skador.

I en uppföljande studie fann man att cannabigerol minskade tumörbildningen i azoxymetanmodellen av kolorektalcancer och minskade xenograft tumörtillväxten.

År 2020 undersöktes i en studie effekterna av CBG på inflammatorisk aktivitet vid kolit. Oralt administrerad CBG minskade koloninflammation, medan CBD i sig självt däremot inte framkallade några signifikanta förändringar av dessa mätvärden.  

CBG verkar arbeta med de relevanta receptorerna för att rikta in sig på tarmbaserad inflammation, minska symtomen på IBD och till och med potentiellt bromsa de skador som orsakas av denna obotliga sjukdom.

Även om vi vet att CBD också kan minska inflammation och smärta, verkar det som om CBG är mer effektivt i matsmältningssystemet, och anekdotiskt ser vi att personer som tar CBD och CBG mot smärta ser snabbare och mer betydande resultat med CBG.

Eftersom Crohns och IBD är en inflammatorisk tarmsjukdom är det logiskt att en förening som arbetar med vårt eget endocannabinoidsystem för att återställa homestasen och minska inflammation där vi behöver det mest, skulle vara till hjälp för dem som lider av symptom på Crohns.  

Slutsats 

Det står alltså klart att IBD inte bara kan påverka matsmältningskanalen utan även patientens fysiska och psykiska hälsa i stort.  Crohns sjukdom kan vara både smärtsam och försvagande och kan ibland leda till livshotande komplikationer. 

CBG har visat sig vara en potent terapeutisk förening med unika sätt att fungera jämfört med sitt mer kända syskon CBD, särskilt när det gäller maginflammation.

Även om ingenting ännu är troligt att bota Crohns sjukdom, verkar det som om CBG skulle kunna bidra till att lindra det obehag som är förknippat med många typiska symtom, och göra det möjligt för dem som lider av IBD att fungera mer ”normalt” och hjälpa till att hantera sjukdomen på kort och lång sikt. 

Ursprungsartikel

Författare