Stockholm Medical Cannabis Conference

Centerpartiet i Malmö vill legalisera cannabis

Christian Engström skriver denna vecka om spelet bakom Centerpartiet i Malmös utspel. ”Men att det knappast lär bli en legalisering på kommunal nivå spelar ingen roll.” Skriver han om varför detta är ett viktigt steg framåt!

Centerpartiet i Malmö vill legalisera cannabis, och föreslår att man startar en testverksamhet med laglig försäljning av cannabis i Malmö kommun. Det bestämdes på malmöcenterns årsmöte förra helgen. Det främsta syftet med förslaget är att minska de kriminella gängens inkomster från cannabisförsäljning.

Drivande bakom förslaget har varit Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot från Malmö, och Anton Sauer (C), kommunstyrelseledamot och gruppledare för Centern i Malmö kommunalfullmäktige. SVT rapporterar:

Annons
Cannabis i Fokus annons

Genom ett pilotprojekt vill partiet prova att tillåta försäljning och bruk av drogen på kommunal nivå, för att strypa en viktig inkomstkälla för de kriminella gängen.

– Vår förhoppning är att man får till en förändrad narkotikapolitik, som faktiskt ser till att man hjälper de som är missbrukare och att man tar ifrån inkomsten från gängen i Malmö, säger Anton Sauer.

Niels Paarup-Petersen skriver i en tråd på Twitter:

Till förra helgens årsmöte i Centerpartiet i Malmö skrev jag en motion om att göra Malmö till försöksregion för legalisering av cannabis. En motion som både gamla och nya ordförande samt gruppledare, CUFare och andra skrev under. Och som vann gehör på stämman.

Anton har gjort ett utmärkt jobb med att förklara varför motionen skrevs. Ungdomar ska inte bruka. Missbrukare ska inte straffas. Resurser ska gå dit de behövs. Och gängen ska förlora pengar och makt.

Jag har drivit på länge för en kunskapsbaserad narkotikapolitik i Sverige. Många segrar har vunnits (inte minst sprutbyte och Naloxon) men fortfarande vägrar regering efter regering att ens undersöka vad som är bra och dåligt.

Och jag är oerhört glad över att invånarna i Malmö i det här klippet hos SVT förstår att något behöver hända i denna fråga. Malmö jag älskar dig för ditt öppna sinne!

Tyskland och andra länder håller nu på att legalisera. Malmö som har tåg, färja och flyg till Tyskland kommer påverkas. Sverige kommer påverkas. Det går inte att bara stänga ögonen.

Malmö har länge påverkats enormt av gängkriminaliteten och drogerna den livnär sig på. Mord sker inne på shoppingcenter rent av. Att det är här vi säger att Sverige behöver testa nya lösningar är inte konstigt.

Är det enkelt? Nej. Är det självklart vad som blir bra? Nej. Är det nödvändigt att börja ställa de svåra frågorna? Ja!

Nu ska det sägas direkt att det är väldigt osannolikt att det skulle bli verklighet av förslaget att legalisera cannabis på kommunal nivå i Malmö. Narkotikapolitiken i Sverige bestäms av riksdag och regering. Kommuner har inte makt och befogenhet att sätta sig över den nationella narkotikapolitiken, hur skadlig och orimlig den nationella narkotikapolitiken än är.

Men att det knappast lär bli en legalisering på kommunal nivå spelar ingen roll. Det viktiga är att en majoritet av centerpartisterna på årsmötet i Malmö stödde förslaget. Det bådar gott inför kommande årsmöten i Centerpartiet på nationell nivå.

Internt i Centern har det länge pågått en seriös och konstruktiv debatt om narkotikapolitiken. Ungdomsförbundet CUF vill avkriminalisera brukarna av alla droger och legalisera cannabis. Hittills har de inte lyckats få majoritet i moderpartiet, trots att de har försökt på varje stämma under ganska lång tid. Men att legaliseringslinjen vann i Malmö kan förhoppningsvis vara ett tecken på att majoriteten i hela partiet också kan svänga.

Om och när det händer blir det ett riktigt stort steg framåt för en rimligare narkotikapolitik. I dagsläget är inget av riksdagspartierna för legalisering av cannabis, så om Centern byter åsikt blir de först. Det kommer i så fall förändra hela den nationella debatten i Sverige på ett mycket positivt sätt.

Både Anton Sauer och Niels Paarup-Petersen har varit tydliga i sina uttalanden att de kommer fortsätta driva på för att Centern ska våga vända på stenen som det står ”narkotikapolitik” på. Det är en nödvändighet om Sverige ska ha en chans att göra någonting åt den grova organiserade gängbrottsligheten som plågar vårt land just nu.

Bra gjort, Anton och Niels, och keep up the good work!