Den medicinska cannabisindustrin i Afrika

I Afrika har olika ursprungsbefolkningar använt cannabis för en mängd olika kulturella och andliga ritualer, det används även fortfarande som ett effektivt terapeutiskt medel bland vissa av folkgrupperna.

Tyvärr så ser det inte ut så runt hela den stora världsdelen, historien om legalisering runt om i länder i Afrika har varit ganska grumlig, lik den som är i andra världsdelar som exempelvis Asien.

I början av 2000-talet började vissa länder i Afrika se potentialen som finns inom cannabis, både inom de medicinska värdet men även den ekonomiska potentialen den har.

Annons
Shy Aviation

Med hjälp av att länder börjar öppna upp sig om cannabis så försvinner stigmatiseringen om cannabis på kontinenten långsamt, men det går ändå framåt.

Ett flertal afrikanska länder har under åren tagit fram en gynnsam lagstiftningen som stöder odling, bearbetning och distribution av medicinsk cannabis.

När omvärlden och den globala marknaden kring medicinsk cannabis får en ökad efterfrågan så ligger länder som Sydafrika, Zimbabwe, Ghana, Eswatini och Rwanda i framkant för de länder som kan möta den här ökade efterfrågan kring medicinsk cannabis.

FN har rapporterat att man producerar cirka 10 000 ton cannabis årligen i Afrika.

År  2018 så indikerade African Regional Hemp and Cannabis Report att Afrikas totala cannabis värde är 11% inom den globala cannabis industrin. 

Dessa 11% har ett värde ute på marknaden någonstans kring 37,3 miljarder dollar.

Det finns inga planer på att detta värde kommer att minska nu när efterfrågan för cannabis ökar.

Idag går vi igenom några av de länder i Afrika där medicinsk cannabis börjar blomstra ut ordentligt.

Rwanda

Rwanda ligger i östafrika och har en population på cirka 12 miljoner invånare.

Landet tillåter både odling, distribution och användning av medicinsk cannabis.

Tidigare denna sommar, 28 Juni så legaliserade landet även att kvalificerade läkare som har en licens enkelt ska kunna skriva ut recept på cannabis till patienter som kan vara i behov av det. 

Dock står det inte i lagen om vad för åkommor som behövs för att man som patient ska få medicinsk cannabis utskrivet. Men en viktigt punkt i lagen är att läkare ska informera patienten om medicinsk cannabis och om hur det fungerar, så att patienten kan fatta ett välgrundat beslut utifrån den.

Sydafrika

Sydafrika ligger längst ner på Afrikas kontinent och har en population på cirka 59 miljoner invånare. Landet har legaliserat medicinsk cannabis för alla olika hälsotillstånd.

Du kan få cannabis utskrivet genom en legitimerad läkare för att lindra ens hälsorelaterade problem.

När man ska ansöka om medicinsk cannabis i landet så gör man det enkelt via en ansökan online som sedan ses över av en läkare. Om det godkänts så får man det utlämnat från ett apotek.

Marocko

Marocko ligger i norra Afrika, och om du befinner dig i Spanien så kan du enkelt ta båten över och spendera några dagar i Marocko.

Den 26 maj år 2016 så legaliserade Marocko cannabis inom medicinsk, industriellt och kosmetiskt syfte.

Landet är ett av de största globala producenterna av cannabis och hasch. 

År 2020 så uppskattade man i en studie att landet producerat cirka 700 ton cannabis totalt efter skörd.

Men enligt lagen om medicinsk cannabis så kan enbart patienter med vissa tillstånd få tillgång till medicinsk cannabis, dessa tillstånd bedömer läkare.

Sedan legaliseringen så har ett marockanskt laboratorium påbörjat en en ny serie med studier där man undersöker de medicinska och farmakologiska användningen av cannabis och andra aromatiska växter.

Om man som bonde vill odla industriell eller medicinsk cannabis så måste man vara medborgare i landet och även vara registrerad för att vara ägaren av den mark man planerar att odla på. 

Om man själv inte äger marken så måste man få ett samtycke från ägaren av marken, om man får det så är det möjligt att odla cannabis.

Det sista kravet man måste genomföra för att odla cannabis i landet är att man behöver vara medlem i ett kooperativ.

Zimbabwe

Zimbabwe ligger i södra afrika på östsidan, men landet har ingen kust.

Zimbabwe har en population på cirka 14 miljoner invånare.

År 2018 så antog landet en ny lag som tillät användning av medicinsk cannabis för invånare och även att det är tillåtet att forska om medicinsk cannabis.

Denna lag som framställdes år 2018 hade dock villkor som  ansågs vara alldeles för hårda och avgifterna var höga och orimliga för många bönder som ville komma igång med odlingen. Detta gjorde så att det avskräckte både bönder och investerare.

Men i maj 2020 så valde regeringen att revidera kraven och utveckla en gynnsam uppsättning och operativa villkor.

Nu får investerare äga 100% av sina investeringar och även etablera anläggningar över hela lander utan begränsningar.

Ursprungsartikel

Författare