Stockholm Medical Cannabis Conference

EU-parlamentariker tar initiativ för legalisering av cannabis

Irland, Tjeckien, Luxemburg, Nederländerna och Malta har något intressant gemensamt, de har alla en MEP som vill legalisera cannabis. Christian Engström ger oss infon som behövs!

Fem EU-parlamentariker från olika länder och politiska grupper har tagit ett gemensamt initiativ för legalisering av cannabis i EU.

”Som ledamöter av EU-parlamentet känner vi att det är vår plikt att lyfta frågor som rör inskränkningar av EU-medborgares personliga friheter. Vi känner att som ledamöter måste vi vara uppriktiga och inte rädda för att ta tag i ämnen som vissa betraktar som tabu, till följd av missuppfattningar och felaktig information. Ett sådant ämne är personligt bruk av cannabis,”

säger de fem parlamentarikerna i ett gemensamt uttalande.

Annons
Oleo Inhaler

”På grund av ett omodernt och oförutsägbart lapptäcke av lagar hamnar medborgare i hela EU ofta i en situation där de tvingas vända sig till den svarta marknaden, eller riskerar att hamna i fängelse för små mängder cannabis för personligt bruk. Det rimmar illa med den nivå av frihet vi förväntar oss i Europa,”

fortsätter de fem.

Narkotikapolitiken ligger egentligen inte på EU:s bord, utan beslutas av medlemsstaterna själva. Men i och med att EU-länder som Tyskland, Malta och Luxemburg har bestämt sig för att legalisera, och andra länder är på väg i samma riktning, kommer det finnas behov av diskussion och utbyte av erfarenheter på den europeiska nivån. I takt med att cannabis börjar betraktas som en vara som alla andra på den inre marknaden kommer det behövas gemensamma regler på EU-nivån, precis som det redan idag finns för till exempel alkohol, tobak och kaffe.

”De nuvarande reglerna som begränsar personligt bruk av cannabis i de flesta av EU:s medlemsländer går tvärt emot principerna om fri rörlighet och personlig frihet,”

säger Mikuláš Peksa, som är ledamot för det tjeckiska Piratpartiet och sitter i den Gröna politiska gruppen i EU-parlamentet.

De fem EU-ledamöterna har spelat in varsin kort videosnutt där de pratar om initiativet, och delat dem på Twitter-kontot LegaliseIt_EP med hashtaggen #LegaliseitEP.

Mikuláš Peksa (Tjeckien, Gröna gruppen):

Monica Semedo (Luxemburg, Liberala gruppen ”Renew”):

Cyrus Engerer (Malta, Socialdemokratiska gruppen):

https://twitter.com/LegaliseIt_EP/status/1547605633955819520
Dorien Rookmaker (Nederländerna, EU-kritiska högergruppen ECR):

Luke Flanagan (Irland, Vänstergruppen):

Låt oss hoppas att det här initiativet får uppmärksamhet här hos oss. För om det är något EU-land som behöver bryta tabut mot en saklig diskussion om narkotikapolitiken, då är det Sverige.

Läs mer hos Lovin Malta.

Följ Twitter-kontot LegaliseIt_EP