Stockholm Medical Cannabis Conference

Bra start på debatt om cannabis av Sara Skyttedal (KD)

Christian Engström skriver denna vecka om Sara Skyttedels debattartikel i DN och de ringer på vattnet som skapades. ”Ingenting kan stoppa en idé vars tid har kommit. Kanske är den tiden i Sverige precis nu.” Skriver han.

EU-parlamentarikern Sara Skyttedal (KD) skrällde rejält med debattartikeln ”Det är dags att legalisera cannabis även i Sverige” på DN Debatt förra lördagen. Hon menar att det är dags att utreda hur den svenska restriktiva narkotikapolitiken har fungerat i verkligheten, och om det finns alternativ som skulle fungera bättre. Med inspiration från vad som redan har skett eller är på gång i många andra västländer, vill hon speciellt att vi utvärderar två tänkbara förändringar:

  • Avkriminalisera alla brukare av narkotika, så att det inte längre blir ett brott att vara påverkad eller inneha rimliga mängder för eget bruk.
  • Legalisera cannabis så att det kan säljas under reglerade former, ungefär som försäljning av alkohol fungerar idag.

Det här är mycket bra förslag, som ligger helt i linje med vad de flesta som vill lägga om narkotikapolitiken i Sverige förespråkar.

Annons

Skyttedals debattartikel var mycket välskriven (så det är väldigt synd att DN nu har valt att låsa den). Att avkriminalisera brukarna och att legalisera cannabis är två olika förslag, med olika argument och olika förväntade (positiva) effekter. Skyttedal håller isär de två förslagen och presenterar rätt argument för rätt förslag. Redan det är ett mycket stort steg framåt, om man jämför med hur Morgan Johansson (S) och Lena Hallengren (S) lät när de var ansvariga ministrar i den förra regeringen.

Huvudargumentet för att avkriminalisera brukarna är att få ner narkotikadödligheten genom att erbjuda hjälp istället för straff för människor med problematiskt bruk av tunga droger. Skyttedal skriver:

Överordnat alla andra mål med narkotikapolitiken borde vara att minska de direkta och indirekta skadeverkningarna. Där är jag övertygad om att en avkriminalisering av eget bruk sannolikt skulle minska den narkotikarelaterade dödligheten. Sverige är här långt ifrån ett föredöme, med näst högst dödlighet i EU. Givetvis ligger en del av lösningen i en förbättrad missbruksvård. Det går dock inte att komma ifrån det uppenbara faktum att tröskeln för missbrukare att söka hjälp vid misstänkt överdos, blir betydligt högre när man riskerar att lagföras för brott.

Avkriminaliseringen ska gälla brukarna av alla droger, även de allra farligaste. Eller faktiskt: i synnerhet de allra farligaste, som heroin, fentanyl och receptbelagda opioider. Det är de drogerna som människor dör av.

En avkriminalisering kommer självklart inte få ner narkotikadödligheten till noll, men det är rimligt att tro att fler kommer våga söka hjälp i tid om de slipper vara rädda för att bli straffade och stigmatiserade. Erfarenheten från andra länder, som till exempel Portugal, visar att det fungerar precis så i praktiken. I Sverige dör varje år runt tio gånger så många människor av överdoser som i Portugal. Ingen kan påstå att den svenska politiken är ett föredöme.

Huvudargumentet för att legalisera cannabis är ett helt annat, nämligen att minska inkomsterna för de kriminella gängen. För cannabis finns det inte ens någon dödlig dos, påpekar Skyttedal i artikeln. Därför har frågan om laglig försäljning av cannabis mycket lite med narkotikadödligheten att göra.

Men intäkterna från cannabisförsäljningen är de kriminella gängens ”basinkomst”. Det är helt sant att de tjänar pengar på annat också, så ingen tror att en legalisering kommer lösa alla problem med gängbrottsligheten. Det tror inte Skyttedal heller. Men en legalisering av cannabis skulle i alla fall beröva gängen ett antal miljarder om året i intäkter. Även om ingen tror att det skulle lösa alla problem, skulle det i vart fall vara ett rejält steg i rätt riktning för att försvaga gängen. Skyttedal skriver:

[E]n full legalisering av cannabis [skulle] strypa en av de viktigaste intäktskällorna för de kriminella gängen. Då skulle vi kunna överblicka konsumtionen och komma i kontakt med personer med riskbruk, säkerställa åldersgränser och därtill införa punktskatter. Precis som för den minst lika skadliga drogen alkohol.

Även på den här punkten har Skyttedal stöd i de praktiska erfarenheterna från andra länder. Efter att Kanada legaliserade cannabis 2018 har de kriminellas intäkter sjunkit för varje kvartal som gått, och är nu nere under hälften av vad de tjänade medan cannabis ännu var olagligt. Men i Sverige låter vi de kriminella fortsätta ha monopol på hela cannabismarknaden.

Att utreda den svenska narkotikapolitiken är vad Skyttedal föreslår rent konkret. I våras tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen till sist en narkotikautredning, efter att riksdagen hade krävt det. Men i direktiven till utredningen slogs det fast att den inte får undersöka kriminaliseringen eller föreslå förändringar i den restriktiva narkotikapolitiken. De skygglapparna vill Skyttedal att den nya regeringen tar bort:

Det är olyckligt att förhindra utredningen från att grundligt utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken. Det finns en uppenbar risk att vi går miste om verkningsfulla reformer på grund av att det finns en oro att utredningen ska komma fram till rekommendationer som tvingar politiken att ifrågasätta den rådande ordningen.

Att vi bör göra en utredning utan skygglappar borde egentligen vara en självklarhet. Men fast det hon säger borde vara självklart, har Skyttedals artikel väckt stor uppmärksamhet under veckan som gått. 

TT och många media har rapporterat om utspelet. Hon har blivit intervjuad i P1 Morgon och SvD Ledarpodden, och fått tillfälle att förklara varför hon efter moget övervägande har bytt åsikt i narkotikafrågan.

Ett antal nykterhetslobbyister har förstås varit ute och fördömt utspelet, men de serverar bara samma gamla skåpmat som vanligt, så jag länkar inte. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har bekräftat det som Skyttedal själv påpekade, nämligen att det här är Skyttedals egna åsikter och inte kristdemokraternas nuvarande linje som parti. Socialutskottets ordförande Christian Carlsson (KD) verkar ha sagt ungefär samma sak i en låst artikel som inte går att läsa hos tidningen Dagen.

Men media verkar till stor del hålla med Skyttedal på ledarplats.

– Vänd på den största stenen, skriver Svenska Dagbladet i en ledare, och menar att den borgerliga regeringen borde visa sig mindre vetenskapsfientlig än Morgan Johansson och låta oberoende forskare göra en förutsättningslös utredning av narkotikapolitikens alla delar.

– Frågan om legalisering får inte vara tabubelagd, skriver Tidningen Ångermanland (på papper).

– Om den svenska narkotikalagstiftningen är så förträfflig, varför inte låta den utvärderas? frågar Uppsala Nya Tidning. Om de som stödjer den nuvarande restriktiva narkotikapolitiken faktiskt tror att det är en politik som har lett till bra resultat, då borde de ju välkomna en grundlig utredning som ger dem argument för sin sak.

Men innerst inne inser nog utredningsmotståndarna att en politik som gjort att Sverige ligger i topp inom EU både när det gäller narkotikadödlighet och gängskjutningar inte rimligen kan kallas för framgångsrik.

Och Skyttedal har inte blivit offentligt rullad i tjära och fjäder av några andra politiker, i vart fall inte ännu. I intervjun hos SvD Ledarpodden säger hon:

Jag hade svårt att bedöma hur utfallet skulle bli, men jag är positivt överraskad. Sen det har publicerats har det väl varit mer positiva toner än vad jag trodde, vilket ju talar hur tiden är mogen för att komma någonvart.

Låt oss hoppas att hon har rätt i att tiden nu har blivit mogen. Att det redan har blivit så många reaktioner på debattartikeln är kanske ett tecken på det. En omsvängning av narkotikapolitiken är på gång i de flesta västländer. Som Skyttedal påpekar har Sverige ingenting att vinna på att bli sist med att utvärdera och ompröva politiken.

Ingenting kan stoppa en idé vars tid har kommit. Kanske är den tiden i Sverige precis nu.