Stockholm Medical Cannabis Conference

Klockren Sara Skyttedal om narkotikapolitik i 30 minuter

”Cannabis ska legaliseras!”, ”Men det tycker bara jag, inte KD”. Ja, turerna kring Sara Skyttedals tankar om narkotikapolitik har sannerligen rört upp en storm. Christian Engström skriver om Saras senaste intervju i ”30 minuter”.

Sara Skyttedal (KD) gästade SVT:s 30 minuter i torsdags och pratade narkotikapolitik. Skyttedal vill avkriminalisera alla narkotikabrukare för att rädda liv och minska skadeverkningarna, och legalisera cannabis för att slå mot gängens inkomster. I intervjun fick hon tillfälle att utveckla varför hon tycker så, och varför hon har ändrat uppfattning i narkotikafrågan. Det var ett rent nöje att lyssna på henne, för hon lyckades föra fram de viktigaste argumenten på ett föredömligt bra sätt.

Intervjuaren Anders Holmberg gjorde ett mycket bra jobb med att ställa rätt frågor så att Skyttedal fick chansen att förklara ordentligt vad hon vill, och varför avkriminalisering och legalisering är två förslag som kan hjälpa Sverige att lösa allvarliga samhällsproblem som vi har just nu. I ett läge där Sverige har högst narkotikadödlighet och flest gängskjutningar i hela EU borde alla vara överens om att vi behöver se över vår politik och se vad vi kan göra bättre.

Annons

Skyttedals konkreta förslag om att utreda avkriminalisering och legalisering är grundade i internationella erfarenheter och vetenskaplig evidens. I sak säger hon samma sak som en enig kår av svenska narkotikaforskare, så för oss aktivister som följer narkotikadebatten är det ingenting nytt eller konstigt.

Men i den politiska debatten är det inte bara vad som sägs som spelar roll. Vem som säger det är minst lika viktigt. Därför är det fantastiskt goda nyheter att en politiker av Skyttedals kaliber vågat ta bladet från munnen och stå upp för en åsikt som länge varit tabu. Nu kanske vi äntligen kan få en seriös narkotikadebatt på högsta nivå politiska i Sverige. Det är i så fall inte en dag för tidigt.

På frågan om varför hon vill legalisera cannabis svarar Skyttedal:

Oavsett hur vi i Sverige väljer att gå när det gäller just cannabis så ser vi en trend i omvärlden där länder som Kanada och USA – men också Tyskland, Schweiz, Portugal, Luxemburg, länder i Europa – är på väg i en annan riktning. Det kommer givetvis att påverka attityder och normer även i vårt samhälle. Jag tror att vi lagstiftare behöver ligga steget före för att se hur vi ska anpassa oss till en situation där cannabisbruket ökar både i Sverige och omvärlden. Då tror jag att det är olyckligt om vi lämnar hela den här marknaden till de kriminella gängen. Det ser jag som högst problematiskt.

Tror hon att en legalisering av cannabis kommer knäcka de svenska gängen? Nej det tror hon inte, om man med ”knäcka” menar att med en magisk fingerknäppning få bort all gängkriminalitet. Det finns det ingen enskild åtgärd som gör. Skyttedal är noga med att påpeka att det kommer behövas många andra åtgärder också, inklusive saker som regeringen redan håller på att genomföra.

Men låter man gängen behålla alla sina intäkter från cannabismarknaden är det svårt att se hur andra åtgärder ska kunna lösa problemen, och i synnerhet problemet med nyrekryteringen. Skyttedal håller med om att en legalisering kan bidra till att bruket ökar, och att det är problematiskt. Men som så ofta inom politiken måste man väga olika effekter mot varandra och se till helheten. Skyttedal säger:

Problemet är att bruket ökar ändå, och det ökar nog mer framöver. Precis som jag redogjort för går trenderna i omvärlden dit. Därför försöker jag initiera en diskussion, för vi behöver se om det är rimligt att de kriminella gängen har den här marknaden. Vi har grovt underskattat hur utbrett narkotika är, framför allt cannabis där Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har bedömt att den har ungefär 1,5-2 miljarder per år i omsättning. När fransk polis knäckte Encrochat gjorde man bedömningen att cannabisomsättningen var ungefär tio gånger högre i Sverige. När vi har så dålig koll på hur utbrett det är blir det än farligare för då är det enorma resurser. På den här nivån skulle omsättningen motsvara ungefär dubbelt så mycket som Åhléns eller Pressbyrån omsätter varje år. Det är ingen liten marknad. Man kan bara föreställa sig vad såna här resurser gör för att skapa incitament att rekrytera unga till att bli soldater i de kriminella gängens dödshärjningar.

Och strängt taget behöver vi inte ens föreställa oss vad de här miljarderna gör för att skapa incitament till nyrekryteringen. Det räcker med att läsa tidningsrubrikerna om hur allt yngre killar lockas in i en allt våldsammare gängmiljö av de lättförtjänta pengarna. Den här stenen måste politikerna vända på om det någonsin ska kunna bli ordning på Sverige igen.

Intervjun fortsätter med att Skyttedal får berätta varför hon vill se en avkriminalisering av alla brukare, inklusive brukare av farliga droger som heroin och kokain. Hon svarar:

Siffran 63 har etsat sig fast hos många av oss från förra året. 63 personer dog i gängskjutningar förra året. Det gör att vi behöver göra allt vi kan för att bryta den kriminella miljöns järngrepp om vårt samhälle.

Men den främsta anledningen till att jag vill omvärdera narkotikapolitiken handlar om de nästan 800 personer som dör varje år av narkotika. Sverige ligger här långt efter andra EU-länder. Vi har högst narkotikarelaterad dödlighet i EU. Vi har en nivå som är fyra gånger högre än EU:s snitt. Vi behöver göra allt vi kan för att få ner den dödligheten.
[…]
Det är många saker man behöver göra för att få ner dödligheten. Mycket gör också den svenska regeringen. Kristdemokraterna är för en lång rad skademinimerande åtgärder som läkemedelsassisterad behandling och sprutbyten och annat. Det är mycket som ska finnas med i en förbättrad missbruksvård.

Men för egen del har jag landat i slutsatsen att man inte kommer runt att det blir en högre tröskel att söka vård eller vård för någon annan om man, samtidigt som man gör det, riskerar att bli lagförd för brott. Jag tycker att det är ett problem att vi lägger ytterligare ett stigma på en redan utsatt grupp i samhället.

Det främsta syftet med avkriminalisering är att rädda liv, helt enkelt.

Att avkriminalisera och legalisera är inte Kristdemokraternas ståndpunkt (ännu), och det är Skyttedal glasklart tydlig med. Socialminister Jakob Forssmed (KD) vill absolut inte utreda avkriminalisering, vilket också tas upp i intervjun med Skyttedal.

Men alla partier behöver utveckla och förändra sin politik över tiden om de vill fortsätta vara relevanta för väljarna. Förhoppningsvis har Skyttedal startat en sådan process. Hon säger att det finns de som har reagerat starkt på att hon lyfter en fråga som det finns väldigt starka känslor kring. Det är inte det minsta förvånande.

Men Skyttedals svar till dem som reagerat så är mycket förnuftigt:

Jag tror att i de politiska områden där känslorna är som starkast är det också viktigast att hålla huvudet kallt och fundera på varför man känner så, att lyssna och reflektera.

Låt oss hoppas att den svenska narkotikadebatten fortsätter utvecklas i den riktningen.

Se intervjun med Sara Skyttedal hos SVT 30 minuter