Stockholm Medical Cannabis Conference

Legaliseringsvågen rullar vidare i USA – och i EU

Christian Engström ser positivt på den vägen som världen är påväg att ta. ”Inom bara några år kan vi räkna med att cannabis är legaliserat – eller åtminstone avkriminaliserat – i större delen av den fria världen.” Skriver han denna vecka!

Ytterligare två amerikanska delstater röstade för att legalisera cannabis i samband det nyligen avslutade mellanårsvalet. Maryland och Missouri har nu bestämt sig för att cannabis ska få säljas lagligt under reglerade former. Därmed blir cannabis lagligt för nöjesbruk i totalt 21 delstater.

Ytterligare tre delstater röstade om legalisering, men där blev det nej den här gången. I ArkansasNorth Dakota och South Dakota röstade runt 55% av väljarna nej, och runt 45% ja. I alla tre staterna är medicinsk cannabis redan lagligt, men det blev alltså nej till cannabis för nöjesbruk. Det är förstås tråkigt, men det är ingen katastrof. Att det folkomröstades om frågan är en framgång i sig, och även om 45% ja inte är tillräckligt för en majoritet, visar det ändå att opinionen är på väg åt rätt håll.

Annons

Förutom de fem folkomröstningarna på delstatsnivå var det dessutom ett antal städer och kommuner i andra delstater som också röstade ja till laglig cannabis.

  • Kalifornien (där det är lagligt) röstade ett dussintal kommuner för att det ska få öppnas cannabisbutiker i deras kommun. Lagen i Kalifornien säger att även om det är lagligt på delstatsnivå, så är det varje kommun som bestämmer om de vill ha cannabisbutiker eller inte.
  • Texas (där bara cannabis med låg halt av THC/CBD är tillåtet) röstade fem städer för en avkriminalisering. Det innebär att även om det fortfarande är olagligt, ska polisen i de städerna sluta lägga resurser på att jaga vanliga brukare.
  • Wisconsin (som också bara tillåter cannabis med låg halt av THC/CBD) blev det ja till legalisering i åtta lokala rådgivande folkomröstningar. I Wisconsin är majoriteten i den lagstiftande församlingen fortsatt motståndare till legalisering, och eftersom folkomröstningarna bara var rådgivande behöver de folkvalda politikerna inte lyssna på folket. Men att det blev ja när folket fick säga sin mening är ändå ett steg i rätt riktning.

Det viktiga när man ser på utvecklingen i USA är inte detaljerna runt vilka delstater och kommuner som beslutar det ena eller andra, utan att den övergripande trenden är att stödet för legalisering fortsätter öka. Och det är en väldigt entydig trend:

Särskilt intressant är det att titta på utvecklingen sedan 2012, när Colorado och staten Washington var först ut med att legalisera cannabis för nöjesbruk. 2012 ville 50% av alla amerikaner legalisera. Nu, när de har tio års praktisk erfarenhet av vad en legalisering leder till, har den siffran ökat till 68%.

Innan Colorado legaliserade spred nykterhetslobbyisterna skräckbilder av alla katastrofala följder som de förväntade sig. Men ingen av skräckvisionerna blev verklighet. När vanliga amerikaner har kunnat se med egna ögon att det inte blir någon samhällskollaps när man legaliserar, utan tvärtom ett antal positiva effekter, har opinionen svängt till ett solitt stöd för legaliseringen. Efter Colorado har ytterligare 20 delstater legaliserat, och ingen enda delstat som har legaliserat har ångrat sig och backat från reformen. Det är bara en tidsfråga innan cannabis för nöjesbruk kommer att vara lagligt i hela USA, inklusive Arkansas och Nord- och Syd-Dakota.

Och i Europa är samma utveckling på gång, även om vi ligger lite efter USA. Malta har redan avkriminaliserat innehav och odling för eget bruk. Luxemburgs regering har presenterat ett färdigt lagförslag, och diskussioner pågår i flera stora EU-länder. Viktigast är Tyskland, där regeringen är mycket tydlig med att den vill legalisera, och håller på som bäst med att utforma detaljerna i det kommande lagförslaget.

Inom bara några år kan vi räkna med att cannabis är legaliserat – eller åtminstone avkriminaliserat – i större delen av den fria världen. Om Sverige fortsätter att hålla fast vid vår nuvarande nolltolerans kommer svenska politiker få uppleva många pinsamma ögonblick när de träffar internationella kollegor i Bryssel eller Washington DC.

Om de vill kan de fortsätta slå sig för bröstet och påstå att den svenska linjen är överlägsen. ”The Svedish model is jättebäst.” Men när de inte kan förklara varför den ”bästa” narkotikapolitiken har lett till att Sverige både har högst narkotikadödlighet och flest gängskjutningar i hela EU, då lär de inte få mycket respekt från politiker från andra länder.

Att väljarna i USA, som nu har tio års erfarenhet av legaliseringen i Colorado och Washington, röstade ja till legalisering i ytterligare två stater visar att de har insett vad som är den rimliga vägen framåt. Nu väntar vi bara på att den insikten ska slå igenom även bland svenska politiker.