Stockholm Medical Cannabis Conference

Avkriminalisering och legalisering – vad är vad och varför?

”Avkriminalisering av alla droger betyder att polisen slutar jaga vanliga brukare och Legalisering betyder att det får säljas lagligt under reglerade former, till exempel på Systembolaget.” Skriver Christian Engström i söndagskrönikan.

I narkotikadebatten betyder orden ”avkriminalisering” och ”legalisering” olika saker. Vill man förstå vad de som vill se en förändrad narkotikapolitik menar måste man hålla isär de två begreppen.

Avkriminalisering innebär att samhället slutar straffa brukare av narkotika. Försäljning och smuggling fortsätter vara olagligt när man avkriminaliserar, men man tar bort straffen för att ha narkotika i blodet, och för innehav och odling av rimliga mängder för eget bruk. Människor som har ett problematiskt bruk erbjuds vård och hjälp istället för straff.

Annons

Det främsta argumentet för avkriminalisering är att rädda liv och minska skadorna som narkotikan förorsakar. Idag har Sverige den allra högsta narkotikadödligheten i EU. Exakt hur många som dör av överdoser varierar förstås lite grand från år till år, men det rör sig om ungefär 600 människor om året. Den svenska narkotikadödligheten är tre till fyra gånger högre än EU-genomsnittet, och runt tio gånger högre än narkotikadödligheten i Portugal, som har tillämpat avkriminalisering de senaste 20 åren.

Det är alldeles uppenbart att vår hittillsvarande politik inte fungerar, utan driver människor i döden när de hade kunnat räddas. I det läget är det direkt omoraliskt att bara fortsätta på samma sätt, utan att ens göra en utvärdering av kriminaliseringens effekter. Vi måste ta av oss skygglapparna och ta in den kunskap och de erfarenheter som finns i andra länder med en mindre dödlig politik.

För att avkriminaliseringen ska kunna hjälpa till att få ner dödligheten är det viktigt att man avkriminaliserar bruket av alla droger, även de allra tyngsta. Eller i synnerhet de allra tyngsta, faktiskt. Det är ju de som människor dör av. Ingen har någonsin dött av en överdos cannabis, så att bara avkriminalisera cannabis är inte till någon särskild hjälp när det gäller att rädda liv. Det är de tunga drogerna, speciellt opioider som heroin och fentanyl, som står för dödsfallen. Därför måste avkriminaliseringen gälla även de drogerna, så att människor som har fastnat farligt bruk vågar söka hjälp när de behöver det. Det var så Portugal gjorde, och det fungerade.

Det andra argumentet för avkriminalisering är att spara resurser hos polis och rättsväsende, så att de kan prioritera gängkriminalitet och andra allvarliga brott. Polisen i Skåne har redan börjat arbeta på det sättet, och det är i och för sig bra. Men det är inte rimligt att kräva att polisen ska strunta i lagen för att få rättsväsendet att fungera. Det är lagen som måste förändras.

Legalisering är ett ytterligare steg utöver avkriminalisering, och innebär att det blir tillåtet med försäljning under reglerade och kontrollerade former, till exempel på Systembolaget eller apotek. När man pratar legalisering handlar det bara om de mindre farliga drogerna, speciellt cannabis.

Det främsta argumentet för att legalisera cannabis är att minska den kriminella sektorns inkomster. Enligt CAN är den svenska cannabismarknaden värd mellan 1 och 3 miljarder om året för de kriminella. Enligt polisens senaste uppskattning kan det röra sig om så mycket som 10 miljarder. Men oavsett vilket är det vansinnigt mycket pengar. Polisen beskriver narkotikahandeln som en ”basinkomst” för gängen som skjuter och spränger.

Genom att legalisera cannabis och sälja det lagligt på Systembolaget kan vi försvaga gängen ordentligt. Det kommer självklart inte lösa alla problem, så vi behöver sätta in en rad andra åtgärder också för att komma tillrätta med gängkriminaliteten. Men att ta bort de lättförtjänta cannabismiljarderna från de kriminella är en viktig del av en rimlig kriminalpolitik, inte minst för att försvåra nyrekryteringen och göra det mindre lockande för unga killar att välja den kriminella banan.

Så för att sammanfatta:

Avkriminalisering av alla droger betyder att polisen slutar jaga vanliga brukare. Det kan hjälpa oss få ner narkotikadödligheten, och gör att polisen kan prioritera allvarligare brott.

Legalisering av cannabis betyder att det får säljas lagligt under reglerade former, till exempel på Systembolaget. Det gör att cannabismiljarderna försvinner från de kriminella gängen och gör det svårare att försörja sig som gangster.

Sverige behöver bägge.

Hela miniserien:

Avkriminalisering och legalisering – vad är vad och varför?
Avkriminalisera narkotikabruk på rätt sätt

Legalisera cannabis på rätt sätt
Avkriminalisera hemodling av cannabis som ett första steg